1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 13. Ceza Dairesi
  4. ZORUNLULUK HALİ MEVCUT OLAN OLAYDA BERAAT KARARI VERİLMESİ

ZORUNLULUK HALİ MEVCUT OLAN OLAYDA BERAAT KARARI VERİLMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Kavgada yaralanan arkadaşını hastaneye yetiştirmek için ekip aracını çalan sanığın bu hareketinin zorunluluk hali kapsamında olduğu tespit edildiği halde ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gerekirken beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
13. Ceza Dairesi
E: 2014/9942 K: 2014/31481 K.T.: 11.11.2014

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Suç tarihi 27.12.2011 tarihi olduğu halde, 5271 sayılı CMK.nın 232/2-c maddesine aykırı olarak 28.12.2011 olarak gösterilmesi mahallinde düzeltilebilir yazım hatası olarak kabul edildiğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

Olay günü çok sayıda kişinin karıştığı kavgada bıçakla yaralanan arkadaşı İmdat’ı hastaneye yetiştirmek amacıyla ekip aracını çalan sanığın arkadaşını hastaneye götürdüğü, aracın da kolluk kuvvetleri tarafından hemen acil servis önünde bulunduğunun anlaşılması karsısında, sanığın eyleminin TCK’nın 147. maddesinde düzenlenen “zorunluluk hali” kapsamında kaldığı, bu nedenle sanık hakkında CMK’nın 223/3-b bendi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmesi gerekirken, hukuka uygunluk nedeni bulunduğundan bahisle yazılı şekilde beraat kararı verilmiş olması,

Bozmayı gerektirmiş katılan vekilinin temyiz istemi bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak (BOZULMASINA), 11.11.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları