1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ – DAVACI KADININ BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIĞI YÖNÜNDEKİ FACEBOOK PAYLAŞIMI – MAHKEMECE ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKTİĞİ

YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ – DAVACI KADININ BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIĞI YÖNÜNDEKİ FACEBOOK PAYLAŞIMI – MAHKEMECE ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı kadının facebook hesabından ….. Petrolyağ Ticaret A.Ş’de satış mühendisi olarak çalıştığına dair bilgi paylaşımında bulunduğu ve tanık H.D. de beyanında davacı kızının çalıştığını beyan ettiğinden davacı kadının çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa geliri ve elde ettiği gelirin kendisini yoksulluğa düşmekten kurtarıp kurtarmayacağı araştırılıp, gerçekleşecek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve incelemeyle yazılı şekilde yoksulluk nafakasına hükmedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2014/6177 K: 2014/17163 K.T.: 11.09.2014
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından kusur belirlemesi, yoksulluk nafakası, yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Davacı kadın yoksulluk nafakası isteminde bulunmuş, mahkemece davacı kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmolunmuştur. Toplanan delillerden davacı kadının facebook hesabından …. Petrolyağ Ticaret A.Ş.’de satış mühendisi olarak çalıştığına dair bilgi paylaşımında bulunduğu ve tanık H.D. de beyanında davacı kızının çalıştığını beyan ettiğinden davacı kadının çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa geliri ve elde ettiği gelirin kendisini yoksulluğa düşmekten kurtarıp kurtarmayacağı araştırılıp, gerçekleşecek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve incelemeyle yazılı şekilde yoksulluk nafakasına hükmedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.11.09.2014 (Prş.)
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları