YAĞMA SUÇU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Olayda sokakta çalışır vaziyette olan aracın başından kısa süreliğine ayrılan mağdur, sanığın aracını çaldığını görmesi üzerine aracın kapısını tutmuş ve bir süreliğine sürüklenmiştir. Hırsızlık olarak başlayan eylem yağma suçunu oluşturduğu halde; yerinde ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi nedeniyle Yargıtay 6. Ceza Dairesi kararı bozmuştur.
T.C.
Yargıtay
6. Ceza Dairesi
E: 2013/20130 K: 2015/42912 K.T.: 14.09.2015
TEBLİĞNAME NO: 6 – 2011/391814
MAHKEMESİ : Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 04/10/2011
NUMARASI: 2010/361 (E) ve 2011/282 (K)
SUÇ: Yağma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Olay tarihinde mağdurun çocuğunu okuldan almak üzere aracını garajdan çıkardığı, sokakta çalışır vaziyette iken garaj kapısını kapatmak üzere aracın başından ayrıldığında, sanığın araca bindiğini gördüğü, hızla koşarak arabanın sağ ön kapısının koluna yapıştığı, yaklaşık 20 metre kadar sürüklendikten sonra aracı durdurarak çalan şahsın kaçtığı, mağdurun olay sebebiyle cilt üzerinde sıyrık ekimoz olacak şekilde basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı olayda; hırsızlık olarak başlayan eylemin mağdurun aracının çalınmasını engellemek amacıyla aracının kapısından tutup, bir süre sürüklenmesi şeklinde gelişen eylemin yağma suçunu oluşturduğu halde; yerinde ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık A.. T.. savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığı ile 1412 sayılı CMUK’nun 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın korunmasına, 14.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları