1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 9. Hukuk Dairesi
  4. UYAP’TA KAYITLI GEREKÇELİ KARAR İLE FİZİKİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASININ BOZMAYI GEREKTİRDİĞİ

UYAP’TA KAYITLI GEREKÇELİ KARAR İLE FİZİKİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASININ BOZMAYI GEREKTİRDİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece fiziki dosyada ıslak imzalı gerekçeli kararın hüküm fıkrasındaki harç, vekalet ücretleri ve masraflara ilişkin paragraflarda miktar yazıldığı halde UYAP ortamında kayıtlı elektronik imzalı gerekçeli kararda harç, vekalet ücretleri ve masraflara ilişkin paragraflarda miktar yazılmaması HMK’nın 445. maddesi ile HMK’nın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe aykırı ve belgelendirmeyi bozucu nitelikte olup, bu şekilde oluşturulan kararın bozulması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
E: 2014/22770 K: 2015/33762 K.T.: 30.11.2015
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 2. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 20/03/2014
NUMARASI : 2010/587-2014/138
Y A R G I T A Y K A R A R I
Yukarıda mahkemesi ve esas/karar sayıları yazılı dava dosyasının temyiz incelemesi sırasında fiziki dosyada ıslak imzalı gerekçeli kararın hüküm fıkrasındaki “ …harç, vekalet ücretleri ve masraflara ilişkin paragraflarda miktar yazıldığının, ancak Uyap ortamında kayıtlı elektronik imzalı gerekçeli kararda “ …harç, vekalet ücretleri ve masraflara ilişkin paragraflarda miktar yazılmadığının anlaşılması üzerine mahkemenin Uyap ortamında kayıtlı gerekçeli kararının yazıya dökülmesi suretiyle yapılan incelemede;
Mahkemece fiziki dosyada bulunan ıslak imzalı gerekçeli kararın hüküm fıkrasındaki “ …harç, vekalet ücretleri ve masraflara ilişkin paragraflarda miktar yazıldığı, ancak Uyap ortamında kayıtlı elektronik imzalı gerekçeli kararda “ …harç, vekalet ücretleri ve masraflara ilişkin paragraflarda miktar yazılmadığı anlaşılmıştır.
HMK.nun 445. Maddesi ile HMK.nun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe göre elektronik ortamda saklanan UYAP kayıtları asıldır.
Mahkemece fiziki dosyada ıslak imzalı gerekçeli kararın hüküm fıkrasındaki “ …harç, vekalet ücretleri ve masraflara ilişkin paragraflarda miktar yazıldığı halde Uyap ortamında kayıtlı elektronik imzalı gerekçeli kararda “ …harç, vekalet ücretleri ve masraflara ilişkin paragraflarda miktar yazılmaması HMK.nun 445. Maddesi ile HMK.nun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe aykırı olup, belgelendirmeyi bozucu nitelikte olup, bu şekilde oluşturulan kararın bozulması gerekmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların esasa ilişkin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz harçlarının ilgililere iadesine, 30.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları