1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 16. Hukuk Dairesi
  4. UYAP ÜZERİNDEN YAPILAN TEMYİZİN GEÇERLİ OLDUĞU VE SÜRESİNDE SAYILACAĞI 

UYAP ÜZERİNDEN YAPILAN TEMYİZİN GEÇERLİ OLDUĞU VE SÜRESİNDE SAYILACAĞI 

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı vekili, kendisine 15.5.2014 tarihinde tebliğ edilen kararı, UYAP Avukat Portalı üzerinden yaptığı işlemlerle 22.5.2014 tarihinde ve süresinde temyiz ettiği halde temyiz isteminin süreden reddine karar verilmiştir. Maddi yanılgıya dayanan Dairemizin süreden ret kararında isabet bulunmadığından, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 17.3.2015 tarihli ve 2014/14247-2015/2225 Esas, Karar sayılı süreden ret kararının bozularak ortadan kaldırılması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
16. Hukuk Dairesi
E: 2015/10835 K: 2015/13264 K.T.: 05.11.2015
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : KAŞ KADASTRO MAHKEMESİ
TARİHİ : 05.11.2013
NUMARASI : 2007/282-2013/280
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın reddine ilişkin yukarıda belirtilen ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi F.. C.. tarafından süresinde istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sırasında Çavdır Köyü çalışma alanında bulunan 105 ada 15 parsel sayılı 8.278,26 metrekare yüz ölçümündeki taşınmaz irsen intikal, taksim, ifraz, hibe ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle 6278/8278 payı Baydur oğlu L.. C.. ve 2000/8278 payı Baydur kızı E.. C.. adına tespit edilmiştir. Davacı F.. C.., yasal süresi içinde çekişmeli taşınmaza bitişik olan kendi yerinden yaklaşık 2 dönüm bölümün çekişmeli taşınmaz içinde kaldığı iddiasına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine ve çekişmeli taşınmazın tespit gibi tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı F.. C.. vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dairemizin 17.3.2015 tarihli ve 2014/14247-2015/2225 Esas, Karar sayılı kararı ile, davacı vekilinin temyiz isteminin süreden reddine karar verilmekle; davacı F.. C.. vekili tarafından yasal süresi içinde karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
1- Davacı F.. C.. vekili, kendisine 15.5.2014 tarihinde tebliğ edilen kararı, UYAP Avukat Portalı üzerinden yaptığı işlemlerle 22.5.2014 tarihinde ve süresinde temyiz ettiği halde, temyiz isteminin süreden reddine karar verilmiştir. Maddi yanılgıya dayanan Dairemizin süreden ret kararında isabet bulunmadığından, davacı F.. C.. vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 17.3.2015 tarihli ve 2014/14247-2015/2225 Esas, Karar sayılı süreden ret kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2- Davacı F.. C.. vekilinin temyiz istemi süresinde kabul edilerek yapılan incelemede: Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, hükme yönelik bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan kararın ONANMASINA, 05.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları