1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. UYAP ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN TEMYİZ DİLEKÇESİ – MAHKEME TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDAN ALINAN ÇIKTIDA ASLINA UYGUN OLDUĞUNU GÖSTEREN İMZA VE MÜHÜR BULUNMASI GEREKTİĞİ

UYAP ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN TEMYİZ DİLEKÇESİ – MAHKEME TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDAN ALINAN ÇIKTIDA ASLINA UYGUN OLDUĞUNU GÖSTEREN İMZA VE MÜHÜR BULUNMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Temyiz dilekçesinin üzerine “UYAP” notu düşülmüş ise de, aslının aynı olduğuna dair hakim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürünün herhangi bir imzası ve mührü bulunmamaktadır. Bu haliyle temyiz dilekçesinin incelenmesi mümkün değildir. Dilekçenin; a-) Fiziki olarak verilmiş ise imza noksanlığının dilekçeyi veren avukata tamamlattırılması, b-) Elektronik ortamdan alınan çıktı ise, aslına uygun olduğunun hakim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanıp mühürlenmesinden sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalli mahkemesine iadesine oy birliğiyle 20.2.2015 tarihinde karar verildi.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2014/16951 K: 2015/2370 K.T.: 20.02.2015
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Temyiz dilekçesinde temyiz eden davacı vekili Avukat H. İ. K.’nun imzası bulunmamaktadır. Dilekçenin elektronik imzayı ihtiva ettiği de belirtilmemiştir. Hükmü veren mahkemeye temyiz dilekçesinin UYAP işletim sistemi kullanılarak elektronik ortamda verilmesi, ya da fiziki olarak verilen belgenin elektronik ortama aktarılması mümkün ise de; 1. halde temyiz dilekçesinin güvenli elektronik imza ile imzalanmış olması ve bunun dilekçede açıkça belirtilmiş bulunması, 2. halde de, başka bir ifade ile elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılmışsa, bunun aslının aynı olduğunun hakim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanıp, mühürlenmiş olması gerekir (HMK. madde 445). Temyiz dilekçesinin üzerine “UYAP” notu düşülmüş ise de, aslının aynı olduğuna dair hakim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürünün herhangi bir imzası ve mühürü bulunmamaktadır. Bu haliyle temyiz dilekçesinin incelenmesi mümkün değildir. Dilekçe;
a-) Fiziki olarak verilmiş ise imza noksanlığının dilekçeyi veren avukata tamamlattırılması,
b-) Elektronik ortamdan alınan çıktı ise, aslına uygun olduğunun hakim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanıp mühürlenmesinden sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalli mahkemesine İADESİNE oybirliğiyle 20.2.2015 tarihinde karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları