1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 7. Ceza Dairesi
  4. USULSÜZ TEBLİGAT- MERNİS ADRESİNE TEBLİGAT

USULSÜZ TEBLİGAT- MERNİS ADRESİNE TEBLİGAT

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet:  Sanığın yokluğunda verilen karar sanığın bilinen en son adresi olan ve yargılama aşamasında bildirilen adresine tebliğ edilmesi, bu adrese çıkartılacak tebligatın tebliğ edilmeden iade edilmesi halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2 maddesi uyarınca MERNİS adresine tebligat yapılması gerekirken, doğrudan MERNİS adresine tebligat yapılması usulsüzdür.
T.C.
Yargıtay
7. Ceza Dairesi
E: 2014/31887 K: 2015/22209 K.T.: 24.11.2015
Tebliğname No : 7 – 2013/283917
MAHKEMESİ : Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 29/03/2013
NUMARASI: 2011/564 (E) ve 2013/363 (K)
SUÇ : 4733 sayılı kanuna muhalefet

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Yokluğunda verilen kararın dosya kapsamına göre sanığın bilinen en son adresi olan ve yargılama aşamasında bildirilen adresine tebliğ edilmesi, bu adrese çıkartılacak tebligatın bila-tebliğ iade edilmesi halinde ise 6099 sayılı Yasa ile değişik 7201 sayılı Yasa’nın 21/2.maddesi uyarınca MERNİS adresine tebligat yapılması gerekirken, doğrudan MERNİS adresine 7201 sayılı Yasa’nın 21/2.maddesi uyarınca tebligat yapılması usulsüz olduğundan sanığa gıyabi kararın usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi, hükmü temyiz etmesi halinde ek tebliğname düzenlenerek dosyanın iadesi için mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Başsavcılığına TEVDİİNE, 24.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları