1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Hukuk Dairesi
  4. TRANSFER NEDENİYLE ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDEKİ TWITTER PAYLAŞIMI – MANEVİ TAZMİNAT SORUMLULUĞUN DOĞMADIĞI

TRANSFER NEDENİYLE ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDEKİ TWITTER PAYLAŞIMI – MANEVİ TAZMİNAT SORUMLULUĞUN DOĞMADIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davalı tarafından Basketfaul internet sitesinden yayınlanan ilan metni içeriğinden ve twitter adresindeki paylaşımından; davalının, İnci isimli basketbol sporcusunun yönetim kurulu üyesi olduğu B. Spor Kulübü tarafından yetiştirildiğini belirterek davacı G. Spor Kulübüne transfer işlemlerini eleştirildiği, ifadelerin davacının kişilik haklarına saldırı mahiyeti taşımadığı gözetilerek davanın tümden reddi gerekirken, kısmen kabulüne karar verilmesi doğru değildir.
T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2015/8212 K: 2015/10120 K.T.: 17.09.2015
Davacı G.D. vekili Avukat N. tarafından, davalı A.K. aleyhine 02/04/2014 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 18/11/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı G. Spor Kulubü, davalı Botaş Kulübü Yönetim Kurulu üyesi A.K.’nin bir internet haber sitesine “emek hırsızları var” başlığı ile “Bunlar hazıra konmaya alışmış emek hırsızları… Bu sene milli takım kampına gitti, antrenör Halil kulübü Galatasaray talip oldu. Galatasaray İnci ailesinin kafasını çelmiş, hatta ev bile göstermişler… Tembellik yapıp oturuyorlar, başkasının emeğine saygı göstermeden oyuncuları çalmaya çalışıyorlar. Bunun adı emek hırsızlığıdır.” şeklinde demeç verdiğini, demeci dışında twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde de “emek hırsızı” dediğini, Galatasaray kulübünün bu ifadelerden dolayı zarar gördüğünü ve kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu beyanla manevi tazminat isteminde bulunmuştur.
Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, İnci isimli basketbol sporcusunun B. Spor Kulübünden davacı Galatasaray Spor Kulübüne transferini spor etiğine uygun bulmayan davalının 30/01/2014 tarihinde Twitter adresinden yaptığı paylaşımı ile ve yine basketfaul internet sitesinde yayınlanan demeci ile eleştiri sınırlarını aşarak davacı kulübe yönelik olarak “emek hırsızı” sözünü sarfetmek suretiyle davacının kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata hükmedilmesini isteyebilir.
Davalı tarafından Basketfaul internet sitesinden yayınlanan ilan metni içeriğinden ve twitter adresindeki paylaşımından; davalının, İnci isimli basketbol sporcusunun yönetim kurulu üyesi olduğu B. Spor Kulübü tarafından yetiştirildiğini belirterek davacı G. Spor Kulübüne transfer işlemlerini eleştirildiği, ifadelerin davacının kişilik haklarına saldırı mahiyeti taşımadığı gözetilerek davanın tümden reddi gerekirken, kısmen kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 17/09/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları