1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 20. Hukuk Dairesi
  4. TEMSİL KAYYIMI ATANMASI – YETKİLİ MAHKEME

TEMSİL KAYYIMI ATANMASI – YETKİLİ MAHKEME

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: 4721 S.K. 430/1. maddesinde “.. temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak kimsenin yerleşim yeri vesayet makamı tarafından atanır.” hükmüne yer verilmiştir. Talep, temsil kayyımlığına ilişkin olup, TMK’nın 430/1. maddesi uyarınca kendisine kayyım atanacak kimsenin yerleşim yeri vesayet makamı yetkilidir. Küçüğün biyolojik annesi ile birlikte ikamet ettiği yer Mahkemesi olan İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde davanın görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
T.C.
Yargıtay
20. Hukuk Dairesi
E: 2015/10492 K: 2015/10259 K.T.: 03.11.2015
DAVA: Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesi ve Ilgın Sulh Hukuk Mahkemesince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR: Avukat A.Y.; …, A.S. ile evli iken … ile olan evlilik dışı ilişkisinden … tarihinde Z.S.’nin dünyaya geldiğini, küçüğün gerçek babası yerine …’in nüfusuna kayıt edildiğini, …’in öldüğünü, küçüğün nesebinin ve nüfus kaydındaki baba adının düzeltilmesi yönünde dava açabilmesi için kayyım atanması yönünde İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunmuştur.
İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesi, “… küçüğün, … ili, … ilçesinde oturduğu zabıta araştırmasıyla belirlendiğinden Ilgın Sulh Hukuk Mahkemesinin yetkili olduğu…” gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiş, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.
Ilgın Sulh Hukuk Mahkemesi, “… küçüğün MERNİS adresinin … olduğu, önceden oturduğu …’daki adresinden ailesi ile birlikte …’a taşındığı zabıta araştırmasıyla belirlendiğinden, İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinin yetkili olduğu…” gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiş, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.
Dava dosyası yanlışlıkla İstanbul Anadolu 3. Sulh Hukuk Mahkemesine tevzi edilmiş, anılan mahkemece merci tayini yapılmak üzere Daireye gönderilmiştir.
Dosya kapsamından, küçüğün öncesinde “…” adresinde ikamet ettiği, sonradan ailesiyle birlikte Ilgın’dan ayrılarak … taşındığı, adrese bağlı kayıt sistemindeki adresininde “…” olduğu anlaşılmaktadır.
4721 sayılı TMK’nın 430/1. maddesinde “… temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak kimsenin yerleşim yeri vesayet makamı tarafından atanır.” hükmüne yer verilmiştir.
İstek TMK’nın 426/2. maddesinde belirtilen temsil kayyımlığına ilişkin olup, TMK’nın 430/1. maddesi uyarınca kendisine kayyım atanacak kimsenin yerleşim yeri vesayet makamı yetkilidir. Küçük Z.S.’nin biyolojik annesi G.Ç.’yle birlikte “…” adresinde ikamet ettiği anlaşıldığından davanın İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 03.11.2015 gününde oy birliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları