1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Ceza Dairesi
  4. TAKSİRLE ÖLDÜRMEYE SEBEBİYET VERME – HAVUZA DÜŞEN ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNDE SORUMLU OLAN CANKURTARAN

TAKSİRLE ÖLDÜRMEYE SEBEBİYET VERME – HAVUZA DÜŞEN ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNDE SORUMLU OLAN CANKURTARAN

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Bronz ve gümüş cankurtaran belgesi bulunan sanığın, otelin yüzme havuzunda kaydıraklı havuzun yanında bulunduğu sırada büyükler havuzuna 5 yaşındaki çocuğun düşüp ölmesi şeklinde gerçekleşen olayda; 28/01/2006 tarih ve 26063 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Can Kurtarma Yönetmeliği”nin 3. maddesi uyarınca havuzun güvenliğinden de sorumlu bulunması nedeniyle mahkumiyetine ilişkin hükümde bir isabetsizlik görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
12. Ceza Dairesi
E: 2014/9655 K: 2015/1812 K.T.: 03.02.2015
DAVA : Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Bronz ve gümüş cankurtaran belgesi bulunan sanığın, otelin yüzme havuzunda kaydıraklı havuzun yanında bulunduğu sırada büyükler havuzuna 5 yaşındaki çocuğun düşüp ölmesi şeklinde gerçekleşen olayda; 28/01/2006 tarih ve 26063 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Can Kurtarma Yönetmeliği”nin 3. maddesi uyarınca havuzun güvenliğinden de sorumlu bulunması nedeniyle mahkumiyetine ilişkin hükümde bir isabetsizlik görülmemiştir.
SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin kusura ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 03.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları