1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Ceza Dairesi
  4. SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE BAŞKASINA AİT FOTOĞRAF PAYLAŞMA – ÖZEL YAŞAM ALANINA İLİŞİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ – VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRME

SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE BAŞKASINA AİT FOTOĞRAF PAYLAŞMA – ÖZEL YAŞAM ALANINA İLİŞİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ – VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRME

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Mağdurların günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdikleri resimleri, başkaları tarafından görülmesini ve bilinmesini istemeyecekleri özel yaşam alanlarına ilişkin görüntüler olarak kabul edilemeyeceğinden, mağdurların kişisel veri niteliğindeki resimlerini, hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle Facebook hesabı üzerinden yayımlayan sanığın eylemlerinin, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturacağı gözetilmeden, eylemler salt özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilip, yasal ve yeterli olmayan yazılı gerekçelerle sanık hakkında beraat hükümleri kurulması bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
12. Ceza Dairesi
E:
2017/13582 K: 2017/3109 K.T.: 12.04.2017

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hükümler, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Mahalli Cumhuriyet savcısının sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık …’ın, öz kızı olan mağdur … ile diğer mağdur … evlendikten sonra, her iki mağdurla aralarında başlayan husumetten dolayı mağdurlara tepki olarak, facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde kendi ismini kullanarak açtığı hesap üzerinden, mağdur …’nin bekarken çektirdiği ve diğer mağdur …’ın temin ettiği resimlerini, onların uyarılarını dikkate almaksızın, rızalarına aykırı şekilde paylaştığı iddiasına konu olayda,

Mağdurların günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdikleri resimleri, mağdurların başkaları tarafından görülmesini ve bilinmesini istemeyecekleri özel yaşam alanlarına ilişkin görüntüler olarak kabul edilemeyeceğinden, mağdurların kişisel veri niteliğindeki resimlerini, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle facebook hesabı üzerinden yayımlayan sanığın eylemlerinin, TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturacağı gözetilmeden, eylemler salt özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilip, yasal ve yeterli olmayan yazılı gerekçelerle sanık hakkında beraat hükümleri kurulması,

Kanuna aykırı olup, mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları