1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 9. Ceza Dairesi
  4. SATMASI İÇİN ARKADAŞINA VERDİĞİ CEP TELEFONUNUN İADE EDİLMEMESİ ÜZERİNE ÇALINDIĞINDAN BAHİSLE ŞİKAYETÇİ OLUNMASI-İFTİRA DEĞİL SUÇ UYDURMA SUÇUNUN OLUŞTUĞU

SATMASI İÇİN ARKADAŞINA VERDİĞİ CEP TELEFONUNUN İADE EDİLMEMESİ ÜZERİNE ÇALINDIĞINDAN BAHİSLE ŞİKAYETÇİ OLUNMASI-İFTİRA DEĞİL SUÇ UYDURMA SUÇUNUN OLUŞTUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek satması için mağdura verdiği cep telefonunu iade etmemesi sebebiyle mağdurun ismini vermeden çalındığından bahisle şikayetçi olması şeklinde gerçekleşen olayda sanığın eyleminin suç uydurmak suçunu oluşturacağı hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden; suç vasfında yanılgıya düşülerek iftira suçundan mahkumiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
9. Ceza Dairesi
E: 2013/15288 K: 2014/5811 K.T.: 06.05.2014
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek, satması için mağdura verdiği cep telefonunu geri iade etmemesi sebebiyle mağdurun ismini vermeden, çalındığından bahisle şikayetçi olması şeklinde gerçekleşen olayda sanığın eyleminin suç uydurmak suçunu oluşturacağı hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden; suç vasfında yanılgıya düşülerek iftira suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,
Kabule göre de;
Kovuşturma başlamadan önce gerçeğe döndüğü anlaşılan sanık hakkında TCK’nın 269/2. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 06.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları