1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. SANIKLARIN FACEBOOK MESAJLARI İLE MAĞDUR EDEN ŞANTAJ YOLUYLA PARA ALDIKLARINA İLİŞKİN KESİN DELİL BULUNMADIĞI

SANIKLARIN FACEBOOK MESAJLARI İLE MAĞDUR EDEN ŞANTAJ YOLUYLA PARA ALDIKLARINA İLİŞKİN KESİN DELİL BULUNMADIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Sanıkların, mağdure Melis ile arkadaş oldukları, birbirlerine borç alıp verdiklerinin bilgisayardan yaptıkları Facebook adlı sitedeki sosyal medya görüşmelerinden anlaşıldığı ve sanıkların mağdureden şantaj yoluyla para aldıklarına ilişkin kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, mağdurenin sohbet görüşmelerindeki ifadelerden annesinin kendisi üzerindeki baskısı nedeniyle böyle bir iddiada bulunabileceğinin anlaşılması karşısında suça sürüklenen sanıkların şantaj suçundan beraatleri yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi, kanuna aykırılık teşkil eder.

T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2014/55580 K: 2015/29668 K.T.: 22.05.2015

“İçtihat Metni”
Tebliğname No : 6 – 2014/44836
MAHKEMESİ : Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 18/11/2013
NUMARASI : 2013/125 (E) ve 2013/566 (K)
SUÇ : Şantaj

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvuruların süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteklerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanıkların, mağdure Melis ile arkadaş oldukları, birbirlerine borç alıp verdiklerinin bilgisayardan yaptıkları facebook adlı sitedeki sosyal medya görüşmelerinden anlaşıldığı ve sanıkların mağdureden şantaj yoluyla para aldıklarına ilişkin kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, mağdurenin sohbet görüşmelerindeki ifadelerden annesinin kendisi üzerindeki baskısı nedeniyle böyle bir iddiada bulunabileceğinin anlaşılması karşısında suça sürüklenen sanıkların şantaj suçundan beraatleri yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve suça sürüklenen çocuklar B.. B.. ve Y.. K.. müdafilerinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları