1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. SANIĞIN MÜŞTEKİNİN GIYABINDAKİ SÖYLEMİ – TEHDİT EYLEMİ

SANIĞIN MÜŞTEKİNİN GIYABINDAKİ SÖYLEMİ – TEHDİT EYLEMİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın, müşteki ile görüşmesinden sonra, müştekinin gıyabında, orada bulunan tanığa, müştekiyi kastederek “ben onun kalemini kırdım, daha onu burada yaşatmayacağım, benim ona borcum yok” demesi şeklindeki tehdit eyleminde, sanığın bu sözleri müştekiye iletme kastının bulunmadığı; iletme kastı mevcut olsaydı müştekinin yüzüne karşı da söyleyebilecek olduğu gözetilmeden, beraati yerine, mahkumiyetine karar verilmesi hatalı görülmüştür.
T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2015/7543 K: 2015/30018 K.T.: 28.05.2015
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak;
Sanığın, müşteki ile görüşmesinden sonra, müştekinin gıyabında, orada bulunan tanığa, müştekiyi kastederek “ben onun kalemini kırdım, daha onu burada yaşatmayacağım, benim ona borcum yok” demesi şeklindeki tehdit eyleminde, sanığın bu sözleri müştekiye iletme kastının bulunmadığı; iletme kastı mevcut olsaydı müştekinin yüzüne karşı da söyleyebilecek olduğu gözetilmeden, beraati yerine, mahkumiyetine karar verilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanığın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 28.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları