1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 7. Ceza Dairesi
  4. SANIĞIN MÜDAFİİNİN YÜZÜNE KARŞI VERİLEN HÜKMÜ BİLMEMESİ

SANIĞIN MÜDAFİİNİN YÜZÜNE KARŞI VERİLEN HÜKMÜ BİLMEMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Olayda, Yargıtay 7. Ceza Dairesi tarafından sanık R.’e atanmış bulunan zorunlu müdafiin yüzüne karşı verilmiş olan hükmün sanığın bu müdafiiden haberdar olmaması nedeniyle gerekçeli kararın sanığa usulüne uygun olarak tebliğ edilerek temyiz hakkı tanınmasından sonra iadesi için dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine karar verildi.
T.C.
Yargıtay
7. Ceza Dairesi
E: 2007/9922 K: 2008/10344 K.T.: 17.04.2018
2863 sayılı kanuna muhalefetten sanıklar R…ve M… haklarında yapılan durusma sonunda: Hükümlülüklerine ve ertelemeye dair …Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 17.3.2006 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi, hazine vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 5.6.2007 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 18.3.2008 gün 2008/9-7 esas ve 2008/56 sayılı kararı da gözetilerek, sanık R…’e atanmış bulunan zorunlu müdafiin yüzüne karşı hüküm verilmiş ise de, sanığın bu müdafiiden haberdar olmaması karşısında gerekçeli kararın sanığa usulüne uygun olarak tebliğ edilerek temyiz hakkı tanınmasından sonra iadesi için dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 17.4.2008 günü oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları