1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. SANIĞIN, FACEBOOK HESABINI İNTERNET CAFE’DE AÇIK UNUTTUĞU, HAKARET İÇERİKLİ SÖZLERİ BAŞKASININ YAZDIĞI BEYANI – SAVUNMANIN YÖNTEMİNCE TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ

SANIĞIN, FACEBOOK HESABINI İNTERNET CAFE’DE AÇIK UNUTTUĞU, HAKARET İÇERİKLİ SÖZLERİ BAŞKASININ YAZDIĞI BEYANI – SAVUNMANIN YÖNTEMİNCE TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Tarafların birbirlerini hiç tanımamaları ve farklı illerde oturmaları karşısında, sanığın “katılana hakaret içeren facebook hesabının kendisine ait olduğu, ancak iddianamede belirtilen hakaret içeren mesajı kendisinin yazmadığı, suç tarihinden 3-4 gün öncesinde internet kafede facebook hesabına açıp kullandıktan sonra, ayrılırken hesabı açık unuttuğu, kendisinden sonra aynı bilgisayarı kullanan tanımadığı bir çocuğun, açık olan hesaptan katılana iddianamede yazılı hakaret içerikli sözleri yazdığı, ancak şahsı tespit edemediği” şeklindeki savunması yöntemince tartışılıp reddedilmeden, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2013/4584 K: 2014/31819 K.T.: 05.11.2014
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Tarafların birbirlerini hiç tanımamaları ve farklı illerde oturmaları karşısında, sanığın “katılana hakaret içeren facebook hesabının kendisine ait olduğu, ancak iddianamede belirtilen hakaret içeren mesajı kendisinin yazmadığı, suç tarihinden 3-4 gün öncesinde internet kafede facebook hesabına açıp kullandıktan sonra, ayrılırken hesabı açık unuttuğu, kendisinden sonra aynı bilgisayarı kullanan tanımadığı bir çocuğun, açık olan hesaptan katılana iddianamede yazılı hakaret içerikli sözleri yazdığı, ancak şahsı tespit edemediği” şeklindeki savunması yöntemince tartışılıp reddedilmeden, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi,
2- Kabule göre de; TCK’nın 3. maddesinde yer alan “eylemin ağırlığı ile orantılı ceza verilmesi” ilkesi çerçevesinde temel ceza alt sınırdan belirlendiği halde, aylık 1200 TL maaş alan evli ve 4 çocuk sahibi, devlet memuru olan sanık hakkında adli para cezasının beher günü yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden alt sınırdan uzaklaşılarak 40 TL üzerinden belirlenmesi,
Kanuna aykırı ve sanık Y.T.’nin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları