1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. ÖN İNCELEME DURUŞMASINDAN SONRA TAHKİKAT AŞAMASINA GEÇİLDİĞİNDE TARAFLARA TAHKİKAT DURUŞMASI İÇİN DAVETİYE ÇIKARILMASI GEREKTİĞİ 

ÖN İNCELEME DURUŞMASINDAN SONRA TAHKİKAT AŞAMASINA GEÇİLDİĞİNDE TARAFLARA TAHKİKAT DURUŞMASI İÇİN DAVETİYE ÇIKARILMASI GEREKTİĞİ 

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece, ön inceleme duruşmasından sonra tahkikat aşamasına geçildiğine göre davalının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 147. maddesi gereğince tahkikat duruşmasına davet edilmesi zorunludur. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 147. maddesinde “Taraflar, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat için duruşmaya davet edilir. Taraflara gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri bildirilir.” hükmü bulunmaktadır. Anılan kanun maddesi gereği davalıya 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 147. maddesinde gösterilen şekilde davetiye gönderilip yargılamaya devam edilmesi gerekirken bu usulü işlem yapılmadan eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2015/18578 K: 201610781 K.T.: 01.06.2016
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 4.12.2014 tarihinde açılmıştır. Davalı erkeğe ön inceleme duruşmasına katılması için davetiye tebliğ edilmiş ise de; davalı erkek bu duruşmaya katılmamıştır. Mahkemece, ön inceleme duruşmasından sonra tahkikat aşamasına geçildiğine göre, davalının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 147. maddesi gereğince tahkikat duruşmasına davet edilmesi zorunludur. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 147. maddesinde “Taraflar, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat için duruşmaya davet edilir. Taraflara gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri bildirilir.” hükmü bulunmaktadır. Anılan kanun maddesi gereği davalıya 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 147. maddesinde gösterilen şekilde davetiye gönderilip yargılamaya devam edilmesi gerekirken, bu usulü işlem yapılmadan eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatıranlara iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları