1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 21. Ceza Dairesi
  4. MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU – MEMURUN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI

MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU – MEMURUN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Kimliğini yanlış beyan eden sanığın, tesadüfen sistemde kaydının bulunması bu suçu ortadan kaldırmayacaktır fakat işlemi yapan memurun bu durumu araştırma yükümlülüğü olup olmadığı saptanmadan hüküm kurulması isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
21. Ceza Dairesi
E: 2015/5534 K: 2015/6723 K.T.: 28.12.2015
Tebliğname No : 11 – 2012/182719
MAHKEMESİ : Tatvan(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 10/05/2012
NUMARASI : 2011/438 (E) ve 2012/161 (K)
SUÇ: Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

“Memura yalan beyanda bulunmak” suçunun oluşması için kişinin açıklamaları üzerine yetkili bir kamu görevlisi tarafından resmi bir belgenin düzenlenmesi ve düzenlenen resmi belgenin, beyanın doğruluğunu ispat edici bir güce sahip olması gerektiği, yalan beyanın tek başına kanıtlama gücünün bulunmadığı, yani bu beyana rağmen görevlinin, beyan edilen hususların doğruluğunu araştırıp da belgeyi sonra düzenlemesinin gerekli olduğu hallerde, belgeye dayanak oluşturan bilgi bu yalan beyan olmayıp görevlinin araştırması sonucu ulaştığı bilgi olduğundan yine beyan olunan bilgiler ilgili memur ya da makamın başkaca araştırma yapmasını, belge incelemesini gerektirirse veya yalan beyan üzerine memurun kandırılamaması neticesinde doğru şekilde belge oluşturulması durumunda anılan suçun oluşmayacağı;

Yukarıdaki açıklamalar ışığında somut olayda, göçmen kaçağı olarak yurdumuza giriş yapan sanığın, … ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mülteci barınma merkezinde ifade verirken kendisine ait kimlik bilgilerini farklı verdiği, ancak sanığın daha önceden emniyette kaydının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu kimlik bilgilerinin gerçek olmadığının anlaşılması karşısında; mevzuat gereği göçmen kaçağı olarak yakalanan şahısların geçmiş sorgulamalarının yapılmasının rutin bir uygulama olmaması halinde tesadüfen önceden kaydı bulunan sanığın kimliğinin ortaya çıkması yalan beyanda bulunma suçunu ortadan kaldırmayacağı cihetle; memurun araştırma yükümlülüğü olup olmadığı araştırılarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma ile beraat kararı verilmesi yasaya aykırı,

Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 28.12.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları