1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 6. Ceza Dairesi
  4. MEMUR EŞİNİ KORUMAK İÇİN SUÇU ÜSTLENME – MADDİ HASARLI VE YARALAMALI TRAFİK KAZASI SUÇUNU ÜSTÜNE ALMA

MEMUR EŞİNİ KORUMAK İÇİN SUÇU ÜSTLENME – MADDİ HASARLI VE YARALAMALI TRAFİK KAZASI SUÇUNU ÜSTÜNE ALMA

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanık, Maddi hasarlı ve yaralamayla sonuçlanan kabahat niteliğindeki bir trafik kazasında; aracı eşi kullandığı halde, eşinin olay sırasında alkollü ve aynı zamanda memur olması nedeniyle onu cezadan kurtarmak amacıyla soruşturma evresinde kollukta aracı kendisinin kullandığı şeklinde suçu üstlenmiştir. bu suçu eşi yararına işlemiş olduğundan ceza verilemeyeceğinin gözetilmesi zorunluluğu bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
6. Ceza Dairesi
E: 2004/6201 K: 2006/2573 K.T.: 16.03.2006
Yalan beyanda bulunmak suçundan sanık Ö… hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin (Çatalca Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 29.4.2003 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 15.04.2004 tarihli tebliğname ile 13.05.2005 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Maddi hasarlı ve yaralamayla sonuçlanan kabahat niteliğindeki bir trafik kazasında; aracı eşi kullandığı halde, eşinin olay sırasında alkollü ve aynı zamanda memur olması nedeniyle onu cezadan kurtarmak amacıyla soruşturma evresinde kollukta aracı kendisinin kullandığı şeklindeki suçu üstlenen sanığın eyleminin, 765 sayılı TCY’nin 296. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesindeki suçu oluşturduğu ancak, bu suçu eşi yararına işlemiş olduğundan aynı maddenin 2. fıkrası (5237 sayılı TCY’nin 283/1-3) gereğince ceza verilemeyeceğinin gözetilmesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş, sanık Ö…. ‘nün temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 16.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları