1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. MAĞDURUN FECABOOK HESABINA GÖNDERİLEN MESAJIN; TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURDUĞU

MAĞDURUN FECABOOK HESABINA GÖNDERİLEN MESAJIN; TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Suça sürüklenen çocuğun, mağdurun Facebook hesabına gönderdiği “…ne bana ne Ceyda’ya en ufak bir laf edersen okulun ortasında öldüresiye döverim seni kimse alamaz elimden…” biçimindeki mesajın, TCK’nın 106/1. maddesinin 1. cümlesi kapsamındaki tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, aynı madde ve fıkranın ikinci cümlesine göre hüküm kurularak şikayet yokluğundan düşme kararı verilmesi, kanuna aykırıdır.

T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2015/13438 K: 2015/35343 K.T.: 12.10.2015

“İçtihat Metni”
Tebliğname No : 4 – 2014/236143
MAHKEMESİ : Ankara 4. Çocuk Mahkemesi
TARİHİ : 13/05/2014
NUMARASI : 2013/674 (E) ve 2014/322 (K)
SUÇ : Tehdit

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Suça sürüklenen çocuk C.. T..’ın tehdit eylemine, yükletilen suça ve düşme kararına yönelik O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
2-Suça sürüklenen çocuk Z.. T.. hakkında tehdit suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince,
Suça sürüklenen çocuk Zehra’nın, mağdurun Facebook hesabına gönderdiği “…ne bana ne Ceyda’ya en ufak bir laf edersen okulun ortasında öldüresiye döverim seni kimse alamaz elimden…” biçimindeki mesajın, TCK’nın 106/1. maddesinin 1. cümlesi kapsamındaki tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, aynı madde ve fıkranın ikinci cümlesine göre hüküm kurularak şikayet yokluğundan düşme kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine,12/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları