1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 3. Ceza Dairesi
  4. KIZINA KARŞI KASTEN YARALAMA EYLEMİ – PET ŞİŞENİN SİLAH OLARAK KULLANILMASI – AYNI OLAYDA BİRDEN FAZLA NİTELİKLİ HALİN BİRLEŞMESİ

KIZINA KARŞI KASTEN YARALAMA EYLEMİ – PET ŞİŞENİN SİLAH OLARAK KULLANILMASI – AYNI OLAYDA BİRDEN FAZLA NİTELİKLİ HALİN BİRLEŞMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mağdurenin beyanıyla uyumlu doktor raporunda tanımlanan yaralanmaların niteliği ve olayın özelliklerine göre, sanığın kızına karşı kasten yaralama eylemini silahtan sayılan pet şişe ile gerçekleştirdiği anlaşılmakla, aynı olayda birden fazla nitelikli halin birleşmesi nedeniyle sanık hakkında TCK’nın 61. maddesi gereğince temel ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
3. Ceza Dairesi
E: 2015/11169 K: 2015/27147 K.T.: 05.10.2015
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1) Mağdurenin beyanıyla uyumlu doktor raporunda tanımlanan yaralanmaların niteliği ve olayın özelliklerine göre, sanığın kızına karşı kasten yaralama eylemini TCK’nın 6/1- f-4. maddesi uyarınca silahtan sayılan pet şişe ile gerçekleştirdiği anlaşılmakla, aynı olayda birden fazla nitelikli halin birleşmesi nedeniyle sanık hakkında TCK’nın 61. maddesi gereğince temel ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi,
2) Sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına esas alınan hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 305. maddesi uyarınca kesin nitelikte olması karşısında, tekerrüre esas alınamayacağı gözetilmeden, sanığın mükerrir kabul edilerek hakkında TCK’nın 58. maddesi hükümlerinin uygulanması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı kanun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince kısmen istem gibi BOZULMASINA, CMUK’un 326/son maddesi gereğince ceza miktarı yönünden sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 05/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları