1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 11. Ceza Dairesi
  4. KİŞİNİN RIZASI DIŞINDA CEP TELEFONU ABONELİĞİ OLUŞTURULMASI – SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN 5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU UYARINCA TAYİN EDİLMESİ GEREKTİĞİ

KİŞİNİN RIZASI DIŞINDA CEP TELEFONU ABONELİĞİ OLUŞTURULMASI – SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN 5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU UYARINCA TAYİN EDİLMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Cep telefonu bayii işleten sanığın, müşteki adına sahte abonelik sözleşmeleri ile birden fazla GSM hattı çıkarttığının iddia olunduğu olayda, suça konu sözleşmelerin “alt bayi/satışı yapan bayi” kısımlarında sanığın işlettiği bayinin adı veya kodunun yer alması, çıkartılan Turkcell hattına ilişkin olarak sözleşme ekinde bulunan kimlik fotokopisi üzerinde sanığa ait bayiinin kaşesinin bulunması, sanığın çalıştığı her iki üst bayi yetkilisinin de; kendilerinin sadece aktivasyon işlemini yaptıklarını, abone sözleşmelerini alt bayilerin düzenlediğini beyan etmeleri karşısında; suç tarihi itibariyle sanığın temsilcisi olduğu bayide sorumlu kişi olup suçun sübut bulduğu gözetilmeden, sanığın eylemine uyan ve hükümden sonra 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanun’un 104 ve 105. maddeleri ile değişik 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 63. maddesinin 10. fıkrası ile yaptırıma bağlanan 56. maddesinin 4. fıkrasındaki “Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi, işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar kullanılamaz” ve 5. fıkrasındaki “Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz” şeklindeki özel hüküm niteliğinde bulunan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 56. maddesindeki düzenleme de dikkate alınarak sanığın hukuki durumunun tayin edilmesi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. 
T.C.
Yargıtay
11. Ceza Dairesi
E: 2014/18593 K: 2015/22762 K.T.: 23.02.2015
Tebliğname No : 11 – 2013/196828
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 17/04/2013
NUMARASI : 2012/518 (E) ve 2013/243 (K)
SANIK : Ferit İLGİN
SUÇ : Özel belgede sahtecilik
HÜKÜM : Beraat
TEMYİZ EDEN : Cumhuriyet savcısı
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma
Cep telefonu bayii işleten sanığın, müşteki Kader İnanç adına sahte abonelik sözleşmeleri ile birden fazla GSM hattı çıkarttığının iddia olunduğu olayda, suça konu sözleşmelerin “alt bayi/satışı yapan bayi” kısımlarında sanığın işlettiği bayinin adı veya kodunun yer alması, çıkartılan Turkcell hattına ilişkin olarak sözleşme ekinde bulunan kimlik fotokopisi üzerinde sanığa ait bayiinin kaşesinin bulunması, sanığın çalıştığı her iki üst bayi yetkilisinin de; kendilerinin sadece aktivasyon işlemini yaptıklarını, abone sözleşmelerini alt bayilerin düzenlediğini beyan etmeleri karşısında; suç tarihi itibariyle sanığın temsilcisi olduğu bayide sorumlu kişi olup suçun sübut bulduğu gözetilmeden, sanığın eylemine uyan ve hükümden sonra 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanunun 104 ve 105. maddeleri ile değişik 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 63. maddesinin 10. fıkrası ile yaptırıma bağlanan 56. maddesinin 4. fıkrasındaki “Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi, işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar kullanılamaz” ve 5. fıkrasındaki “Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz” şeklindeki özel hüküm niteliğinde bulunan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 56. maddesindeki düzenleme de dikkate alınarak sanığın hukuki durumunun tayin edilmesi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 23.02.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları