1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA – GECE VAKTİ GÜRÜLTÜLÜ ÇÖP ATMA

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA – GECE VAKTİ GÜRÜLTÜLÜ ÇÖP ATMA

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanık hakkında görülen dava hakaret suçuna ilişkindir. Katılanın, sanığın kendisine hakaret ettiğine dair aşamalarda değişmeyen iddiasının, tanık tarafından da doğrulanması ve sanığın, sırf katılanın huzur ve sükununu bozma amacıyla geceleri gürültü çıkarıp, çöp attığının anlaşılması karşısında, yasal olmayan ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi doğru olmamıştır.
T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2013/4420 K: 2014/24366 K.T.: 09.07.2014
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Katılanın, sanığın kendisine hakaret ettiğine dair aşamalarda değişmeyen iddiasının, tanık M.K. tarafından da doğrulanması ve sanığın, sırf katılanın huzur ve sükununu bozma amacıyla geceleri gürültü çıkarıp, çöp attığının anlaşılması karşısında, yasal olmayan ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
SONUÇ: Kanuna aykırı ve katılan N.G. vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle, hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 09.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları