1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Ceza Dairesi
  4. KATILANLARA AİT FACEBOOK VE MSN ADRESLERİNE GİREREK ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE ERİŞİLMEZ KILAN SANIĞIN EYLEMİNİN TCK 244/2 MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇU OLUŞTURACAĞI

KATILANLARA AİT FACEBOOK VE MSN ADRESLERİNE GİREREK ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE ERİŞİLMEZ KILAN SANIĞIN EYLEMİNİN TCK 244/2 MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇU OLUŞTURACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Katılanlara ait Facebook ve MSN adreslerine girerek şifrelerini değiştirmek suretiyle erişilmez kılan sanığın eyleminin TCK 244/2 maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı gözetilmeden Facebook, MSN gibi sayfaların kişilerin elinden alındığı veya girmelerine engel olunduğu takdirde ücretsiz olarak bu hizmeti veren kuruluştan yeniden alınabileceğinden atılı suçun unsurlarının oluşmadığı şeklindeki yasal olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,yerinde değildir.
T.C.
Yargıtay
8. Ceza Dairesi
E: 2015/13726 K: 2016/5460 K.T.: 21.04.2016
8. Ceza Dairesi         2015/13726 E.  ,  2016/5460 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Bilişim suçu
HÜKÜM : Beraat
Gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Sanıklar …, …, … hakkında kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;
Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat kararı usül ve yasaya uygun bulunduğundan katılanların suçun sabit olduğuna yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin (ONANMASINA),
2- Sanık … Kınay hakkında kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Katılanlara ait Facebook ve MSN adreslerine girerek şifrelerini değiştirmek suretiyle erişilmez kılan sanığın eyleminin TCK.nun 244/2. maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı gözetilmeden Facebook, MSN gibi sayfaların kişilerin elinden alındığı veya girmelerine engel olunduğu takdirde ücretsiz olarak bu hizmeti veren kuruluştan yeniden alınabileceğinden atılı suçun unsurlarının oluşmadığı şeklindeki yasal olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,
Yasaya aykırı, katılanların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla (BOZULMASINA), 21.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları