1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. KATILANIN FACEBOOK ADRESİNE ÇOK SAYIDA MESAJ GÖNDEREN KULLANICININ KİMLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ

KATILANIN FACEBOOK ADRESİNE ÇOK SAYIDA MESAJ GÖNDEREN KULLANICININ KİMLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Tanıkların beyanları ve sanığın sanal ortamda mesaj gönderdiğini ikrar etmesi karşısında, katılanın Facebook adresine çok sayıda mesaj gönderen “Evergreen” isimli kullanıcının kimliği araştırılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik incelemeyle beraat kararı verilmesi yerinde değildir.
T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2013/39490  K: 2014/10363 K.T.: 02.04.2014
“İçtihat Metni”
Tebliğname No : 4 – 2012/112803
MAHKEMESİ : Yalova 2. Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 17/02/2012
NUMARASI : 2011/466 (E) ve 2012/178 (K)
SUÇ : Kişilerin huzur ve sükununu bozma
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Tanıklar N.. T.. ve O.. B..’ın beyanları ve sanığın sanal ortamda mesaj gönderdiğini ikrar etmesi karşısında, katılanın facebook adresine çok sayıda mesaj gönderen “evergreen” isimli kullanıcının kimliği araştırılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik incelemeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılan Z.. N.. vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 02.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları