1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 3. Ceza Dairesi
  4. KASTEN YARALAMA SUÇUNUN SİLAHLA İŞLENMESİ

KASTEN YARALAMA SUÇUNUN SİLAHLA İŞLENMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın kızına karşı pet şişe ile yaptığı kasten yaralama eylemi TCK’nin 6/1-f-4. maddesi uyarınca silahtan sayılmakla beraber aynı olayda birden fazla nitelikli halin birleşmesi nedeniyle sanık hakkında TCK’nin 61. maddesi gereğince temel ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılması gerektiği gözetilmeden karar verilmesi ve sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına esas alınan hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 305. maddesi uyarınca kesin nitelikte olması karşısında, tekerrüre esas alınamayacağı gözetilmeden, sanığın mükerrir kabul edilerek hakkında TCK’nin 58. maddesi hükümlerinin uygulanması bozmayı gerektirir.
T.C.
Yargıtay
3. Ceza Dairesi
E: 2015/11169 K: 2015/27147 K.T.: 05.10.2015
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1) Mağdurenin beyanıyla uyumlu doktor raporunda tanımlanan yaralanmaların niteliği ve olayın özelliklerine göre, sanığın kızına karşı kasten yaralama eylemini TCK’nin 6/1-f-4. maddesi uyarınca silahtan sayılan pet şişe ile gerçekleştirdiği anlaşılmakla, aynı olayda birden fazla nitelikli halin birleşmesi nedeniyle sanık hakkında TCK’nin 61. maddesi gereğince temel ceza tayininde altsınırdan uzaklaşılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi,
2) Sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına esas alınan hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 305. maddesi uyarınca kesin nitelikte olması karşısında, tekerrüre esas alınamayacağı gözetilmeden, sanığın mükerrir kabul edilerek hakkında TCK’nin 58. maddesi hükümlerinin uygulanması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince kısmen istem gibi BOZULMASINA, CMUK’un 326/son maddesi gereğince ceza miktarı yönünden sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 05/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları