1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Ceza Dairesi
  4. KASTEN YAKARAK MALA ZARAR VERME – GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI – TAZMİNAT

KASTEN YAKARAK MALA ZARAR VERME – GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI – TAZMİNAT

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Fikir ve eylem birliği içinde olan sanıkların, katılanın oturduğu evin kapısına benzin dökerek ateşe verip, paspas ve kapının ahşap kısımlarını yaktıkları olayda eylemin bir bütün olarak mala zarar verme suçunu oluşturduğu, eylemin bölünerek yakarak mala zarar verme suçundan mahkumiyet, genel güvenliğin yangın çıkartarak kasten tehlikeye sokulması suçundan beraat kararı verilmeyeceği gözetilmelidir.
T.C.
Yargıtay
8. Ceza Dairesi
E: 2014/28346 K: 2015/12440 K.T.: 24.02.2015
Sanık hakkında yakarak mala zarar verme suçundan hüküm kurulurken seçenekli cezalardan tercih edilen hapis cezasının TCK.nın 50/2. maddesi uyarınca adli para cezasına çevrilemeyeceğinin gözetilmesi gerekir.
Hükümden sonra yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 65. maddesi ile TCK.nın 152/2-a maddesinde yapılan değişiklik karşısında sanıkların hukuki durumlarının yeniden tayin ve takdir edilmesi gerekir.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde katılanın oturduğu evin kapısına benzin dökerek ateşe verip paspas ve kapının ahşap olan kısımlarının yanmasına neden olma şeklindeki eyleminin, bir bütün halinde yakarak mala zarar verme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanıkların eylemi bölünerek genel güvenliğin yangın çıkartarak kasten tehlikeye sokulması suçundan beraat, yakarak mala zarar verme suçundan da mahkumiyetlerine karar verilmesi,

2- Hükümden sonra yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 65. maddesi ile mala zarar verme suçunu düzenleyen TCK.nın 152/2-a maddesinde yapılan değişiklik karşısında sanıkların yakarak mala zarar verme suçundan hukuki durumlarının yeniden takdir ve tayininde zorunluluk bulunması,

3- Sanık Mustafa hakkında yakarak mala zarar verme suçundan kurulan hükümde; seçenekli cezadan tercih edilen hapis cezasının TCK.nun 50/2. maddesi uyarınca adli para cezasına çevrilemeyeceğinin gözetilmemesi,
Yasaya aykırı, sanık Osman Malik müdafiinin, sanık Mustafa’nın ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5230 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 24.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları