1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 1. Ceza Dairesi
  4. KASTEN ÖLDÜRME – MÜŞTEREK FAİLLİK YERİNE YARDIM EDEN SIFATI

KASTEN ÖLDÜRME – MÜŞTEREK FAİLLİK YERİNE YARDIM EDEN SIFATI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın arkadaşı olan…..’in araması üzerine sanığın onu aracıyla bulunduğu yerden aldığı, ….’in silahlı ve hazırlıklı olduğunu gördüğü, maktulün bulunduğu aracın peşine düştükleri, sanığın kullandığı araçla maktulün kullandığı aracı etraftan fark edilecek şekilde hızlarını artırmak suretiyle takip edip kovaladıkları, son olarak diğer aracın hareketini engelleyecek şekilde önüne kırıp sıkıştırdıktan sonra ….in araçtan inip maktulün aracından inmesine dahi fırsat vermeden tabancayla ateş ederek öldürdüğü ve birlikte olay yerinden kaçtıkları anlaşılan olayda, sanığın ….ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde olayın başından sonuna kadar eylem üzerinde hakimiyet kurduğu, bu nedenle suça asli fail olarak katıldığı ve TCK’nın 37/1 maddesi uyarınca sorumlu tutulması gerektiği gözetilmeden  suça yardım eden sıfatıyla katıldığı kabul edilmesi yanılgılı bir değerlendirme olup bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
1. Ceza Dairesi
E: 2015/162 K: 2015/4093 K.T.: 24.06.2015
Tebliğname No : 1 – 2013/398114
MAHKEMESİ : Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ VE NO : 05/09/2013, 2013/267 (E) ve 2013/277 (K)
SUÇ : Kasten öldürme, bu suça yardım etmek, 6136 sayılı Kanuna muhalefet etme.

Toplanan deliller, karar yerinde incelenip, sanık ….’in kasten öldürme ve 6136 sayılı yasaya aykırılık suçları ile sanık ………..’in eyleminin sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, sanık ….. yönünden tahrike ve takdire, sanık ….. yönünden takdire ilişen cezaları azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma ve düzeltme nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanıklar müdafîinin temyiz dilekçesi ve duruşmalı incelemedeki haksız tahrikin derecesine, suçun sübutuna katılanlar vekilinin suç vasfına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle;

A) Sanık …. hakkında kasten öldürme ve 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde, hükmedilen yargılama giderinin 6183 sayılı Kanunun 106. maddesinde belirlenen miktardan az olması nedeniyle Hazine üzerinde bırakılması yerine, tahsiline karar verilmesi Yasaya aykırı ise de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yargılama giderinin 5271 sayılı CMK’nun 324/4 maddesi uyarınca Hazine üzerinde bırakılmasına karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN kısmen re’sen de temyize tabi hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

B) Sanık ….hakkında kasten öldürmeye yardımdan kurulan hükmün incelenmesinde,

1-Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın arkadaşı olan ve hakkındaki hüküm kesinleşen…..’in araması üzerine aracıyla bulunduğu yerden aldığı, ….’in silahlı ve hazırlıklı olduğunu gördüğü, maktülün bulunduğu aracın peşine düştükleri, bu sanığın kullandığı araçla maktülün kullandığı aracı etraftan farkedilecek şekilde hızlarını artırmak suretiyle takip edip kovaladıkları, son olarak diğer aracın hareketini engelleyecek şekilde önüne kırıp sıkıştırdıktan sonra ….in araçtan inip maktülün aracından inmesine dahi fırsat vermeden tabancayla ateş ederek öldürdüğü ve birlikte olay yerinden kaçtıkları anlaşılan olayda, sanığın ….ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde olayın başından sonuna kadar eylem üzerinde hakimiyet kurduğu, bu nedenle suça asli fail olarak katıldığı ve TCK’nun 37/1 maddesi uyarınca sorumlu tutulması gerektiği gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu suça yardım eden sıfatıyla katıldığı kabul edilerek eksik ceza tayini,

2-Sanık hakkında hükmedilen yargılama giderinin 6183 sayılı Kanunun 106. maddesinde belirlenen miktardan az olması nedeniyle CMK’nun 324/4. maddesi uyarınca Hazine üzerinde bırakılması yerine, tahsiline karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş olup, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 24/06/2015 günü oybirliği ile karar verildi.

24/06/2015 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ……’in huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık ……. müdafii Avukat…..’ın yokluğunda 25/06/2015 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları