1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 1. Ceza Dairesi
  4. KASTEN ÖLDÜRME – MEŞRU MÜDAFAA – MEŞRU MÜDAFAADA SINIRIN AŞILMASI

KASTEN ÖLDÜRME – MEŞRU MÜDAFAA – MEŞRU MÜDAFAADA SINIRIN AŞILMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Maktulün ateş etmeye devam etmesi üzerinesanığın evinde bulundurduğu av tüfeğiyle kapıda meydana gelen açıklığa doğru ateş ederek maktulü öldürdüğü olayda; sanığın, kendisine yönelmiş gerçekleşen ve tekrarı muhakkak olan haksız saldırıyı o andaki hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetme zorunluluğu ile eylemini meşru savunma koşulları altında gerçekleştirdiği ve sanığın kapıyı açtıktan sonra evinden çıkarak dışarıda bulunan maktule ateş ettiğinin de somut delilinin bulunmadığı, böylelikle meşru savunmada aşırıya kaçılmadığı anlaşıldığından, TCK’nın 25 ve CMK’nın 223. maddeleri uyarınca sanığın beraatına karar verilmesi yerine, delillerin takdirinde hata ile yazılı şekilde cezalandırılmasına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C
Yargıtay
1. Ceza Dairesi
E: 2011/579 K: 2011/1043 K.T.: 28.02.2011
Zaruretin tayin ettiği hududu aşarak E.’yi kasten öldürmekten sanık A.’nın bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 27.09.2007 gün ve 120/193 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C. BaşsavcıIığı’ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiştir.
Ancak;
Oluşa, dosya içeriğine ve tanık anlatımlarına göre; sanık A.’nın kızı N.’nin olay tarihinden yaklaşık iki gün kadar önce aralarındaki problemler nedeniyle maktul eşi E. tarafından babasının evine bırakıldığı, eşi N.’yi tekrar evine götürmek isteyen maktulün olay tarihinde gece saat 24.00-24.30 sularında sanığın evine geldiği, eşini geri götürme isteğine olumsuz cevap aldığı, kendisini geçirmek amacıyla avluya çıkan kayınvalidesi H.’yi arabasından aldığı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü, sonrasında eve doğru yönelen maktulün evin kilitli kapısını tekmeleyerek açmaya çalıştığı ve av tüfeğiyle ateş ederek sanığı sol el ve sağ diz bölgesinden yaraladığı, maktulün ateş etmeye devam etmesi üzerine sanığın evinde bulundurduğu av tüfeğiyle kapıda meydana gelen açıklığa doğru ateş ederek maktulü öldürdüğü olayda; sanığın, kendisine yönelmiş gerçekleşen ve tekrarı muhakkak olan haksız saldırıyı o andaki hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetme zorunluluğu ile eylemini meşru savunma koşulları altında gerçekleştirdiği ve sanığın kapıyı açtıktan sonra evinden çıkarak dışarıda bulunan maktule ateş ettiğinin de somut delilinin bulunmadığı, böylelikle meşru savunmada aşırıya kaçılmadığı anlaşıldığından, 5237 sayılı TCK’nın 25 ve CMK’nın 223. maddeleri uyarınca sanığın beraatına karar verilmesi yerine, delillerin takdirinde hata ile yazılı şekilde cezalandırılmasına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün CMUK’un 321. maddesi uyarınca tebliğ-namedeki düşünce gibi (BOZULMASINA), 28.02.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları