1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Ceza Dairesi
  4. KANALİZASYONDAKİ GAZDAN ZEHİRLENEN İŞÇİLERİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLULUK – TAKSİRLE ÖLDÜRME – CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMEMESİ

KANALİZASYONDAKİ GAZDAN ZEHİRLENEN İŞÇİLERİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLULUK – TAKSİRLE ÖLDÜRME – CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMEMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Tıkanan kanalizasyonu açmak için gerekli ekipmanları almadan kanalizasyona giren işçilerin gazdan zehirlendiği olayda, taksirle öldürme suçunu işledikleri sabit olan sanıkların cezalarının paraya çevrilmeme gerekçesi gösterilmeden hüküm kurulması yerinde bulunmamıştır.
 
T.C.
Yargıtay
12. Ceza Dairesi
E: 2013/7271 K: 2014/2646 K.T.: 05.02.2014
Taksirle öldürme suçundan sanıkların mahkumiyetlerine ilişkin hükümler, sanık A…., sanık C…. ve müdafii ile sanık R…. müdafii tarafından tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık R… müdafinin duruşmalı inceleme isteminin, hükmedilen cezanın on yıl hapis cezasından aşağı olması nedeniyle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 318 ve 5271 sayılı CMK’nın 299. maddeleri gereğince reddine karar verilerek yapılan incelemede;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık A…., sanık C…. ve müdafii ile sanık R…. müdafinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) ‘nün, yapmış olduğu ihaleyle Avrupa yakası 3. kısım dere-yağmur suyu atık su bakım ve onarım temizlik işleri inşaat işini, müteaahit olarak yapımını üstlenen A… İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş.’ye verdiği, söz konusu şirket ise İSKİ’den aldıkları konsorsiyum ile 3. kısımdaki kanalizasyon ve bakım, onarım, temizlik işlerini taşeron firma T… Kanal Onarım Tic. Ltd. Şti.’ye devrettiği, suç tarihinde saat 18:30 sıralarında, Büyükçekmece Gürpınar kollektöründe meydana gelen tıkanıklığın giderilmesi için taşeron firma görevlilerinin, sanıklar, şantiye şefi A…. ve robot operatörü C… ile birlikte, tıkanık bulunan kanalizasyonu açmak için olay yerine gittikleri, olay yerinde rogar kapağından aşağıya ölen işçiler E… ile H….’ın gerekli güvenlik önlemleri alınmadan indikleri sırada kanalda bulunan gazdan zehirlenip etkilenmeleri üzerine kanalizasyon suyuna kapılarak kanalizasyon içerisinde sürüklendikleri, bu sırada araç sürücüsü olarak görev yapan, ölen S…’in kanaldakileri kurtarmak amacıyla, kanalizasyona indiği esnada, kanal suyuna kapıldığı, kanalda bulunan 3 işçinin, zehirlenmek ve kanaldaki suda boğulmak suretiyle vefat ettikleri olayda, hükme esas alınan, 16.07.2010 havale tarihli bilirkişi kurulu raporuna göre, söz konusu olay nedeniyle, A… ve T… Kanal şirketleri adına şantiye şefi olarak iş emniyetinden sorumlu R…’ın asli sorumulu, T… Kanal şirketi adına iş emniyetinden sorumlu A…’nun tali sorumlu, ölenlerin gerekli ekipmanları almadan kanalizasyona inmelerine engel olmayan T… Kanal firmasında görevli robot operatörü C…’in tali kusurlu olduklarının belirtildiği anlaşılmış ise de,

TCK’nın 50/4 maddesi hükmü uyarınca taksirli suçlardan dolayı hükmedilen hapis cezasının uzun süreli de olsa, diğer koşulların varlığı halinde adli para cezasına çevrilebileceği, tarafların yargılama aşamasındaki zarar gidermeye ilişkin iradeleri dikkate alınıp, ilgili firma yetkilileri tarafından, ölenlerin mirasçılarının zararlarının yargılama devam ederken giderilmesi suretiyle noter huzurunda ibraname düzenledikleri ve ölenlerin yakınlarının olay nedeniyle şikayetçi olmamaları karşısında, dosyada bulunan adli sicil kayıtlarına göre sabıkası bulunmayan, olaydan sonraki ve yargılama sırasındaki iyi halleri nedeniyle haklarında TCK’nın 62/1 maddesi uygulanan sanıklar hakkında, kişilik ve sosyal ekonomik durumları da dikkate alınarak, tayin edilen hapis cezasının TCK 50/1-a maddesi gereğince paraya çevrilmesi hususu gerektiği gözetilmeksizin “takdiren” şeklindeki yetersiz gerekçe ile anılan hükmün uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Kanuna aykırı olup, sanık A.. D.., sanık C.. T.. ve müdafii ile sanık R.. D.. müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 05.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları