İŞGAL VE FAYDALANMA

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dosyadaki fotoğraflardan dava konusu yerin ormanlık alanın kenarında ve eğimli bir yerde bulunduğunun ve zabıt mümzisinin arazinin TTK’nın eski irtifak sahası içinde olduğunun belirtmesine göre mahallinde 3 kişilik bilirkişiler heyeti ile keşif yapılarak eski tarihli hava fotoğrafı, amenajman haritası da tatbik edilerek, TTK’nın yerin kullanımı ile ilgili belgelerde araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekeceği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştur.
T.C.
Yargıtay
3. Ceza Dairesi
E: 2009/17127 K: 2010/16220 K.T.: 28.10.2010
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü;

Dosyadaki fotoğraflardan dava konusu yerin ormanlık alanın kenarında ve eğimli bir yerde bulunduğunun ve zabıt mümzisinin arazinin TTK’nın eski irtifak sahası içinde olduğunun belirtmesine göre mahallinde 3 kişilik bilirkişiler heyeti ile keşif yapılarak eski tarihli hava fotoğrafı, amenajman haritası da tatbik edilerek, TTK’nın yerin kullanımı ile ilgili belgelerde araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekeceği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

Bozmayı gerektirmiş, müdahil idare vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 28.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları