1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU – SEÇİMLİK CEZA OLARAK ADLİ PARA CEZASININ UYGULANMAMASI – ADLİ SİCİL KAYDINDA YER ALAN SUÇUN SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILMASINA RAĞMEN TEKERRÜRE ESAS MAHKUMİYETİN BULUNDUĞU GEREKÇESİ İLE HAPİS CEZASININ UYGULANMASI

İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU – SEÇİMLİK CEZA OLARAK ADLİ PARA CEZASININ UYGULANMAMASI – ADLİ SİCİL KAYDINDA YER ALAN SUÇUN SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILMASINA RAĞMEN TEKERRÜRE ESAS MAHKUMİYETİN BULUNDUĞU GEREKÇESİ İLE HAPİS CEZASININ UYGULANMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanıkların fabrikanın giriş yolunu kapatarak kamyonların fabrikaya girmesine engel oldukları, yükü bekleyen gemiye malın yetiştirilemediği ve ihracatın iptal edildiği olayda; sanıkların iş ve çalışma hürriyetine engel olmak için işledikleri tehdit eylemleri sırasında olay yerinde bulunup suçu doğrudan doğruya birlikte işledikleri ve eylemlerin bütününden sorumlu oldukları, yolun kapatıldığı yere birlikte gittikleri, eylemlerin ani gelişmediği, iş ve çalışma özgürlüğünü engellemek için orada bulunduklarını bildiklerinin tüm dosya kapsamında anlaşıldığı gözetilmelidir. Seçimlik ceza olarak adli para cezası da öngörülmesi karşısında, sanığın adli sicil kaydında geçen 3167 sayılı yasaya aykırılığa dair ilamların Çek Kanunu ile suç olmaktan çıkarılması, diğer sanıkların ise sabıkaları bulunmamasına karşın, tekerrüre esas mahkumiyetleri bulunduğu gerekçe gösterilip, temel cezanın hapis cezası olarak belirlenmesi hukuka aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2014/2171 K: 2014/24474 K.T.: 11.07.2014
1-) İddianame içeriği, müşteki anlatımları ve tanık beyanlarına göre, fabrika giriş yolunun yukarda isimleri zikredilen tüm sanıklarca trafiğe kapatılarak, müştekileri `buradan geçemezsiniz, buradan taş yükleyemezsiniz, malı yüklerseniz kavga ederiz, siz Sinoplusunuz, burada size iş yaptırmayız gidin” diye tehdit ederek, kamyonların fabrikaya girişine engel oldukları, müştekilerin anılan mermer fabrikasından yükleme yapamadıkları, ihracat malının kamyonlara yüklenmemesi sebebiyle Gemlik limanında yükü bekleyen gemiye malın teslim edilemediği böylece ihracatın iptal edildiği olayda, sanıkların eylemlerinin 5237 sayılı TCK’nın 117/4. maddesinde düzenlenen suçu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan, beraat eden sanıklar Ö. vd’nin öbür sanıkların iş ve çalışma hürriyetine engel olmak için işledikleri tehdit eylemleri sırasında olay yerinde bulunup suçu doğrudan doğruya birlikte işledikleri ve TCK’nın 37. maddesi anlamında eylemlerin bütününden sorumlu oldukları, yolun kapatıldığı yere birlikte gittikleri, eylemlerin ani gelişmediği, iş ve çalışma özgürlüğünü engellemek için orada bulunduklarını bildiklerinin tüm dosya kapsamında anlaşıldığı gözetilmeden, eksik ve yetersiz gerekçeyle TCK’nın 117/1, 119/1-c maddeleriyle mahkumiyet ve bir kısım sanıklar haklarında aynı suçtan beraat hükümleri kurulması,
2- ) TCK’nın 117/1. maddesinde seçimlik ceza olarak adli para cezası da öngörülmesi karşısında, sanık M.’nin adli sicil kaydında geçen 3167 Sayılı Yasaya aykırılığa dair ilamların 5941 sayılı Çek Kanunu ile suç olmaktan çıkarılması, diğer sanıklar T. vd.’nin ise sabıkaları bulunmamasına karşın, tekerrüre esas mahkumiyetleri bulunduğu gerekçe gösterilip, 5237 sayılı TCK’nın 58/3. maddesindeki zorunluluktan söz edilerek temel cezanın hapis cezası olarak belirlenmesi,
3- ) Sanık M.Ç.’nin adli sicil kaydındaki geçmiş mahkumiyetine konu 3167 sayılı yasaya muhalefet eyleminin, 5941 sayılı kanun ile suç olmaktan çıkarılması karşında, TCK’nın 58. maddesinin uygulama olanağının yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu,
SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, sanıklar M. vd. müdafii ve katılan C. vekilinin temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11.07.2014 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları