1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 9. Ceza Dairesi
  4. İNŞAAT VE YIKIMLA İLGİLİ EMNİYET KURALLARINA UYMAMA SUÇU

İNŞAAT VE YIKIMLA İLGİLİ EMNİYET KURALLARINA UYMAMA SUÇU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava konusu olayda ölenin olay tarihinde sanığa ait kaba inşaatı biten binaya girip 4. katın balkonundan aşağı bakarken düştüğü, sanığın inşaatında koruyucu güvenlik önlemleri almaması ile ölüm olayı arasında uygun illiyet bağı bulunmadığı, sanığın inşaat faaliyeti sırasında gerekli tedbirleri almamaktan ibaret eyleminin TCK’nın 176. maddesinde tanımlanan suçu oluşturacağı, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, kanuna aykırı olduğundan hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
T.C.
Yargıtay
9. Ceza Dairesi
E: 2008/20142 K: 2010/10413 K.T.: 12.10.2010
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Emekli öğretmen olup 2 kez beyin ameliyatı olan ve kısmi felç geçiren ölenin, olay tarihinde yürüyüş yolu üzerinde bulunan sanığa ait kaba inşaatı biten binaya girip 4. katın balkonundan aşağı bakarken düştüğü tüm dosya kapsamından anlaşılmış olmakla, sanığın inşaatında koruyucu güvenlik önlemleri almaması ile ölüm olayı arasında uygun illiyet bağı bulunmadığı, sanığın inşaat faaliyeti sırasında gerekli tedbirleri almamaktan ibaret eyleminin TCK’nın 176. maddesinde tanımlanan suçu oluşturacağı, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı ( BOZULMASINA ), 12.10.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları