1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Ceza Dairesi
  4. İNANDIRICI OLMAYAN SAVUNMAYA İTİBAR EDİLEREK KARAR VERİLEMEYECEĞİ

İNANDIRICI OLMAYAN SAVUNMAYA İTİBAR EDİLEREK KARAR VERİLEMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanık, kendisinde bulunan motosikleti takas ederek suça konu motosikleti aldığını beyan etmiştir. Takas edilen motosikletin kim adına kayıtlı olduğu ve sanığın takas ettiğini iddia ettiği kişinin açık adresinin sorularak soy isim fihrist defteri ile işyerlerinin bulunduğu çevredeki resmi kurumlar ile Vergi Dairesi Müdürlüğündeki kayıtlardan yararlanılması suretiyle açık kimlik bilgileri adresi tespit edilerek şahsın dinlenmesinden sonra deliller bir bütün halinde değerlendirilerek suretiyle sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir. İnandırıcı olmayan savunmaya itibar edilerek eksik soruşturma ile karar verilmesi yasaya aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
2. Ceza Dairesi
E: 2013/20837 K: 2014/11812 K.T.: 05.05.2014
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1- Sanıklar … ile … hakkında verilen beraat kararlarının temyiz incelemesinde;
Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
2- Sanık M.G. hakkında verilen hükmün temyiz incelemesinde;
O yer C.Savcısının diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Kendisinde bulunan motosikleti A.Ö. adlı kişi ile takas ederek suça konu motosikleti aldığını beyan eden sanığın savunması doğrultusunda, takas ettiği motosikletin kim adına kayıtlı olduğu ve A.Ö. adlı şahsın açık adresinin sorularak soy isim fihrist defteri ile işyerlerinin bulunduğu çevredeki resmi kurumlar ile Vergi Dairesi müdürlüğündeki kayıtlardan yararlanılması suretiyle açık kimlik bilgileri adresi tespit edilerek adı geçen A.Ö. adlı şahsın dinlenmesinden sonra delillerin bir bütün halinde değerlendirilmesi suretiyle sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, inandırıcı olmayan savunmaya itibar edilerek eksik soruşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi,
SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, o yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 05.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları