İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İcra Müdürlüğünün gerçekleştirdiği gayrimenkul satış ihalesinde sanığın katılana hakaret ettiği anlaşılmakla hakaret suçundan mahkumiyetine karar verilmesi yerine yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, kanuna aykırı olduğundan dolayı kararın bozulmasını gerektirir.
T.C.
Yargıtay
5. Ceza Dairesi
E: 2014/1573 K: 2016/3149 K.T.: 29.03.2016
Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;

3628 sayılı Yasanın 17 ve 18. maddelerine göre Hazinenin ihaleye fesat karıştırma suçunun zarar göreni olması sebebiyle davaya katılma ve Ceza Muhakemesi Kanununun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağına sahip bulunduğu gözetilerek CMK’nın 237/2 ve 260. maddeleri uyarınca bu suçtan açılan kamu davasına katılan olarak kabulüne karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Sanık savunması, katılan ve tanık beyanları ile tüm dosya kapsamından….. İcra Müdürlüğünün gerçekleştirdiği gayrimenkul satış ihalesinde sanığın katılana önce satış yapılan yerin babasına ait olduğunu söylediği daha sonra da ihaleye girdin de ne oldu “it herif, şerefsiz” diyerek hakaret ettiği anlaşılmakla hakaret suçundan mahkumiyetine karar verilmesi yerine yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı, katılan ve katılan Hazine vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 29/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları