1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 16. Ceza Dairesi
  4. İFTİRA – SUÇUN CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI İLE İŞLENMESİ

İFTİRA – SUÇUN CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI İLE İŞLENMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanıkların suçsuz olduğunu bildiği katılanın sanık …’e karşı basit cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmek suretiyle, katılanın işlemediğini bildiği halde hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını sağlamak için hukuka aykırı fiil isnat ettiği tüm dosya kapsamından anlaşılan sanıkların, sübuta eren ve unsurları yönünden oluşan iftira suçundan mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi, usul ve yasaya aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
16. Ceza Dairesi
E: 2015/6984 K: 2016/729 K.T.: 12.02.2016
DAVA VE KARAR: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi
ancak;
1-) Gerekçeli kararın iddianamenin özetlendiği kısmında, dava ile ilgisi olmayan başka bir olayın anlatılması suretiyle hükmün karıştırılması,
2-) İddia, oluş, sanık …’nun katılan ile aralarında herhangi bir cinsel birliktelik ve cinsel taciz olmadığını belirten savunması ve tanıklar …, …, … ile …’nin, katılanın para vermek istememesi üzerine sanık M.’e cinsel istismarda bulunduğu şeklinde iftira attıklarını belirten beyanları ile katılan hakkında verilen 25.06.2010 tarihli Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair karar ve tüm dosya kapsamına göre; sanıkların suçsuz olduğunu bildiği katılanın sanık …’e karşı basit cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmek suretiyle, katılanın işlemediğini bildiği halde hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını sağlamak için hukuka aykırı fiil isnat ettiği tüm dosya kapsamından anlaşılan sanıkların, sübuta eren ve unsurları yönünden oluşan iftira suçundan mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 12.02.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları