1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Ceza Dairesi
  4. HUZUR VE SÜKUNU BOZMA SUÇU – TELEFONLA ARAYIP MÜZİK DİNLETME

HUZUR VE SÜKUNU BOZMA SUÇU – TELEFONLA ARAYIP MÜZİK DİNLETME

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın katılana ait cep telefonuna gönderdiği mesajların katılanın şahsına yönelik olduğu, dolayısıyla sanığın suç tarihi olan 15/05/2007 tarihinden itibaren geriye doğru iki ay boyunca söz konusu telefonun katılana ait olduğunu bildiğinin anlaşılması karşısında; “F’nin sevdiği müzikleri kendisine telefonla dinletmek için aradığı, ancak daha sonra aradığı telefonun babasına ait olduğunu anlayınca o telefondan aramaları bıraktığı” şeklindeki savunmalarına itibar edilemeyeceğinden, sanığın söz konusu cep telefonunu arayarak ses vermeden müzik dinlettiğine dair kabulü dikkate alınarak atılı suçtan hükümlülüğüne karar verilmesi yerine, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
2. Ceza Dairesi
E: 2012/4944 K: 2014/2899 K.T.: 05.02.2014

SUÇ : Kişilerin huzur ve sükununu bozma

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Katılanın sanık hakkında 29/09/2006 tarihinde aynı eylem nedeniyle yaptığı şikayet üzerine düzenlenen dosya içerisindeki aynı tarihli Mesaj Tespit Tutanağı içeriğine göre; sanığın katılana ait .. no’lu cep telefonuna gönderdiği mesajların katılan C…’nun şahsına yönelik olduğu, dolayısıyla sanığın suç tarihi olan 15/05/2007 tarihinden itibaren geriye doğru iki ay boyunca söz konusu telefonun katılana ait olduğunu bildiğinin anlaşılması karşısında; “F…nın sevdiği müzikleri kendisine telefonla dinletmek için aradığı, ancak daha sonra aradığı telefonun babasına ait olduğunu anlayınca o telefondan aramaları bıraktığı” şeklindeki savunmalarına itibar edilemeyeceğinden, sanığın sözkonusu cep telefonunu arayarak ses vermeden müzik dinlettiğine dair kabulü dikkate alınarak atılı suçtan hükümlülüğüne karar verilmesi yerine, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 05/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları