1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 10. Ceza Dairesi
  4. HUKUKA AYKIRI ARAMA – ADLİ ARAMA KARARI OLMADAN, ÖNLEME KARARINA DAYALI ARAMA SONUCU HUKUKA AYKIRI DELİL ELDE EDİLMESİ – UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA

HUKUKA AYKIRI ARAMA – ADLİ ARAMA KARARI OLMADAN, ÖNLEME KARARINA DAYALI ARAMA SONUCU HUKUKA AYKIRI DELİL ELDE EDİLMESİ – UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Adli aramayı gerektiren bu olayda önleme araması kararına dayanılarak yapılan aramanın hukuka aykırı olduğu, bu arama ile elde edilen delilin hükme esas alınamayacağı dikkate alınarak; olayla ilgili adli arama kararı olup olmadığının araştırılması, varsa aslı veya onaylı örneğinin getirtilmesi, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekir. Hukuka aykırı aramaya dayanılarak hüküm kurulamaz.
T.C.
Yargıtay
10. Ceza Dairesi
E: 2014/1399 K: 2015/32131 K.T.: 06.07.2015
KARAR : A) Sanık İsmail hakkındaki hükmün incelenmesi:
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,
B) Sanık Ali hakkındaki hükmün incelenmesi:
1- Diğer sanık İsmail’in alıcı rolündeki görevlilere verdiği esrarı sanık Ali’den aldığını söylemesi üzerine durdurulan sanığın üzerinin olaydan üç gün önce alınan önleme arama kararına dayanılarak arama sonucu 1,35 gram esrar ve alışverişte kullanılan seri numaraları daha önce tespit edilmiş olan 15 TL’nin ele geçirildiği; adli aramayı gerektiren bu olayda önleme araması kararına dayanılarak yapılan aramanın hukuka aykırı olduğu, bu arama ile elde edilen delilin hükme esas alınamayacağı dikkate alınarak; olayla ilgili adli arama kararı olup olmadığının araştırılması, varsa aslı veya onaylı örneğinin getirtilmesi, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile ve hukuka aykırı aramaya dayanılarak hüküm kurulması,
2- İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nce suç konusu uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden alınan tanık numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
SONUÇ: Yasaya aykırı, sanık müdafıinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin CMUK’un 321. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA, 06.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları