1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 15. Ceza Dairesi
  4.  HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA – APARTMAN YÖNETİCİSİ – AİDATLARIN UHDESİNE GEÇİRİLDİĞİ İDDİASI

 HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA – APARTMAN YÖNETİCİSİ – AİDATLARIN UHDESİNE GEÇİRİLDİĞİ İDDİASI

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Sanığın, apartman yöneticisi olarak çalıştığı dönemde, kat malikleri tarafından aidat olarak verilen parayı uhdesine geçirmek suretiyle hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, alınan bilirkişi raporu, banka kayıtları, makbuzlar, dekontlar ve diğer harcama evrakı ile tüm dosya kapsamına göre, alınan karar gereğince, söz konusu apartmana ait paraların likit fon hesabında apartman lehine değerlendirildiği, yapılan incelemelerde likit fon fazlasının bulunduğu ve sanığın uhdesinde de herhangi bir para bulunmadığı belirlenmiştir. Sanığın mahkumiyetine yeter kesin ve inandırıcı deliller bulunmadığı dikkate alınarak, bu gerekçelere dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik yoktur.

T.C.
Yargıtay
15. Ceza Dairesi
E: 2013/7781 K: 2015/1650 K.T.: 02.02.2015

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması,malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi,failin kendisine verilen malı,veriliş gayesinin dışında,zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Sanığın, apartman yöneticisi olarak çalıştığı dönemde, kat malikleri tarafından aidat olarak verilen 222.85 TL’yi uhdesine geçirmek suretiyle hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, alınan bilirkişi raporu, banka kayıtları, makbuzlar, dekontlar ve diğer harcama evrakı ile tüm dosya kapsamına göre, alınan karar gereğince, söz konusu apartmana ait paraların likit fon hesabında apartman lehine değerlendirildiği, yapılan incelemelerde likit fon fazlasının bulunduğu ve sanığın uhdesinde de herhangi bir para bulunmadığının belirlenmiş olması karşısında, sanığın mahkumiyetine yeter kesin ve inandırıcı deliller bulunmadığı dikkate alınarak, bu gerekçelere dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik bulunmamıştır.

SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 02.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları