1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Ceza Dairesi
  4. HIRSIZLIK SUÇUNUN TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMASI – TCK MADDE 35 GEREĞİNCE CEZADA İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ

HIRSIZLIK SUÇUNUN TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMASI – TCK MADDE 35 GEREĞİNCE CEZADA İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Şüpheli hareketleri nedeniyle mağazada takibe alındığı anlaşılan sanığın, içki reyonundan, alarmlarını sökerek aldığı suça konu içkiler ile açık olmayan kasadan çıkışa doğru yöneldiği sırada güvenlik görevlisi tarafından durdurulduğu olayda, hırsızlık eylemi teşebbüs aşamasında kaldığı ve iddianamede de teşebbüs hükümlerinin uygulanması talep edilip, gerekçeli karardan, mahkemenin kabulünün de bu yönde olduğu anlaşıldığı halde TCK’nın 35. maddesi uyarınca cezada indirim yapılmaması nedeniyle kararın kanun yararına bozulması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
2. Ceza Dairesi
E: 2015/1938 K: 2015/4499 K.T.: 04.03.2015
DAVA : Hırsızlık suçundan sanık K.. T..’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142/1-b ve 143. maddeleri gereğince 2 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 29/11/2011 tarihli ve 2011/589 esas, 2011/763 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 15/12/2014 gün ve 2014/22448/74441 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 26/12/2014 gün ve 2014/410669 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;
Dosya kapsamına göre, iddianamede ve kararın gerekçe kısmında eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı kabul edildiği halde, 5237 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca sanığın cezasından indirim yapılmayarak fazla ceza tayininde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
KARAR : Şüpheli hareketleri nedeniyle mağazada takibe alındığı anlaşılan sanığın, içki reyonundan, alarmlarını sökerek aldığı suça konu içkiler ile açık olmayan kasadan çıkışa doğru yöneldiği sırada güvenlik görevlisi tarafından durdurulduğu olayda, hırsızlık eylemi teşebbüs aşamasında kaldığı ve iddianamede de teşebbüs hükümlerinin uygulanması talep edilip, gerekçeli karardan, mahkemenin kabulünün de bu yönde olduğu anlaşıldığı halde TCK’nın 35. maddesi uyarınca cezada indirim yapılmaması nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden, (İZMİR) 14. Asliye Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen, 29.11.2011 gün ve 2011/589, 2011/763 sayılı kararın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkra (d) bendinin verdiği yetkiyle;
SONUÇ : Sanık K.. T.. hakkında, teşebbüs aşamasında kalan hırsızlık eylemi nedeniyle TCK’nın 142/1-b, 143/1. maddeleri uyarınca hükmolunan 2 yıl 4 ay hapis cezasında, aynı Yasa’nın 35/2. maddesi uyarınca takdiren ¾ oranında indirim yapılarak, sanığın 7 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, infazın bu miktar üzerinden yapılmasına, hükmün diğer bölümlerinin aynen korunmasına, 04.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları