1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 7. Hukuk Dairesi
  4. HARÇ İKMALİ BAKIMINDAN İHTAR YAPILMADAN TEMYİZ HARCINI İKMAL EDEN TARAFIN TEMYİZİ YASAL SÜRESİ İÇİNDE YAPMIŞ SAYILACAĞI

HARÇ İKMALİ BAKIMINDAN İHTAR YAPILMADAN TEMYİZ HARCINI İKMAL EDEN TARAFIN TEMYİZİ YASAL SÜRESİ İÇİNDE YAPMIŞ SAYILACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Kararın taraf vekillerinin hazır bulunduğu 22.7.2014 tarihli oturumda tefhim edildiği, davacı vekilinin 25.7.2014 tarihinde temyiz dilekçesini (süre tutum) UYAP sistemi üzerinden sisteme kaydettiği, söz konusu dilekçe üzerinde 25.7.2014 tarihli yazı işleri müdürü havalesi bulunduğu, gerekçeli kararın ise 11.8.2014 tarihinde davacı vekiline tebliğ edildiği, davacı vekilinin 18.8.2014 tarihli yazı işleri müdürü havaleli açıklamalı temyiz dilekçesi sunduğu ve kendisine harç ikmali bakımından herhangi bir ihtar yapılmaksızın 10.9.2014 tarihinde temyiz harcını ikmal ettiği bu haliyle temyiz talebinin yasal süresi içerisinde yapılmış olduğu, Dairemizin anılan kararının maddi hataya dayandığı görülmekle ortadan kaldırılmalı, davacının 22/07/2014 tarihli mahkeme kararına yönelik temyiz itirazları incelenmelidir.
T.C.
Yargıtay
7. Hukuk Dairesi
E: 2015/41754 K: 2015/25764 K.T.: 17.10.2015
“İçtihat Metni”
Mahkemesi : Samsun 2. İş Mahkemesi
Tarihi : 22/07/2014
Numarası : 2013/402-2014/556
Davacı vekili, Dairemizin 16.6.2015 gün ve 2014/17762 – 2015/12217 E – K sayılı süre aşımı nedeniyle temyiz dilekçesinin reddine dair kararının
 maddi hataya dayandığını ileri sürerek, maddi hata
nın giderilmesi isteğinde bulunmuştur.
Dairemiz kararında maddi hata yapıldığına dair dilekçede özetle; UYAP üzerinden yasal süresi içerisinde olmak üzere 25.7.2014 temyiz dilekçesi sunduklarını, temyiz harcını ikmal ettiklerini Daire kararının maddi hataya dayandığını belirtilmiştir.
Dosya kapsamının yeniden incelenmesinde ve özelikle UYAP sistemi üzerinden yapılan tetkikte;kararın taraf vekillerinin hazır bulunduğu 22.7.2014 tarihli oturumda tefhim edildiği,davacı vekilinin 25.7.2014 tarihinde temyiz dilekçesini (süre tutum) UYAP sistemi üzerinden sisteme kaydettiği, söz konusu dilekçe üzerinde 25.7.2014 tarihli yazı işleri müdürü havalesi bulunduğu, gerekçeli kararın ise 11.8.2014 tarihinde davacı vekiline tebliğ edildiği, davacı vekilinin 18.8.2014 tarihli yazı işleri müdürü havaleli açıklamalı temyiz dilekçesi sunduğu ve kendisine harç ikmali bakımından herhangi bir ihtar yapılmaksızın 10.9.2014 tarihinde temyiz harcını ikmal ettiği bu haliyle temyiz talebinin yasal süresi içerisinde yapılmış olduğu, Dairemizin anılan kararının maddi hataya dayandığı görülmekle ortadan kaldırılmalı, davacının 22/07/2014 tarihli mahkeme kararına yönelik temyiz itirazları incelenmelidir.
Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacı vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddine gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Dairemizin 16/06/2015 günlü, 2014/17762 E., 2015/12217 K. Sayılı kararının kaldırılmasına, davacının temyiz itirazlarının reddiyle mahkemenin usul ve kanuna uygun olan 22/07/2014 tarihli kararının ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının davacıya yükletilmesine, 17/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları