1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. HAKİM VE SAVCILAR İÇİN SARF EDİLEN “HEP SATILMIŞLAR” SÖZLERİNİN HEDEF GÖZETMEDİĞİ – HAKARET SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI – DURUŞMA SALONUNDA SARF EDİLEN SÖZLERİN AĞIR ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU

HAKİM VE SAVCILAR İÇİN SARF EDİLEN “HEP SATILMIŞLAR” SÖZLERİNİN HEDEF GÖZETMEDİĞİ – HAKARET SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI – DURUŞMA SALONUNDA SARF EDİLEN SÖZLERİN AĞIR ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın oğlu olan maktulün kasten öldürülmesi suçuna ilişkin yapılan yargılama sonucunda, olay günü hükmün tefhim edilmesinin ardından, mahkeme başkanı, üyeleri ile cumhuriyet savcısı olan mağdur ve müştekilere yönelik duruşma salonunda sarf ettiği belirtilen “TC mahkemelerine güvenmiyoruz, taraflı karar veriyorsunuz, sanıkları koruyorsunuz, size inanmıyoruz” şeklindeki sözlerinin, ağır eleştiri mahiyetinde olup kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı, yine adliye binası önündeki kamera görüntülerine ilişkin CD inceleme ve çözüm tutanağına göre adliye binası önünde söylediği “hep satılmışlar” şeklindeki sözlerinin ise belli bir hedef gözetmeden ortaya söylendiği ve hakaret suçunun unsurlarını içermediğinin anlaşılması karşısında, yetersiz gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2013/4101 K: 2014/15591 K.T.: 07.05.2014
“İçtihat Metni”
Tebliğname No : 4 – 2010/331091
MAHKEMESİ : Balıkesir 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 05/05/2010
NUMARASI : 2010/220 (E) ve 2010/255 (K)
SUÇ : Hakaret
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Sanık S.. A..’un, oğlu olan maktül Ö. S.’nun kasten öldürülmesi suçuna ilişkin, Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2009/17 esas sayılı dosyasında yapılan yargılama sonucunda, olay günü hükmün tefhim edilmesinin ardından, mahkeme başkanı, üyeleri ile cumhuriyet savcısı olan mağdur ve müştekilere yönelik duruşma salonunda sarfettiği belirtilen “TC mahkemelerine güvenmiyoruz, taraflı karar veriyorsunuz, sanıkları koruyorsunuz, size inanmıyoruz” şeklindeki sözlerinin, ağır eleştiri mahiyetinde olup kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı, yine adliye binası önündeki kamera görüntülerine ilişkin CD inceleme ve çözüm tutanağına göre adliye binası önünde söylediği “hep satılmışlar” şeklindeki sözlerinin ise belli bir hedef gözetmeden ortaya söylendiği ve hakaret suçunun unsurlarını içermediğinin anlaşılması karşısında, yetersiz gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi,
2- Adli sicil kaydındaki sabıkasının silinme şartlarının gerçekleştiği anlaşılan sanık S.. S..’nun, kovuşturma evresinde talimatla alınan savunmasında, oğlunun öldürülmesi nedeniyle içinde bulunduğu ruh hali ve karşı tarafın tahrikleri ile hakaret kastı olmadan tepki olarak suça konu sözleri sarfettiğini belirtmesi ve lehe hükümlerin uygulanması isteğinde bulunması karşısında, “kişilik özelliklerinin” ne şekilde olumsuz değerlendirildiği açıklanıp tartışılmadan, yetersiz gerekçelerle TCK’nın 51, 62. maddelerinin uygulanmamasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanıklar S.. A.. ve S.. S..’nun temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları