1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 18. Ceza Dairesi
  4. HAKARET ETME KASTININ BULUNMAMASI

HAKARET ETME KASTININ BULUNMAMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığa katılan tarafından gönderilmiş mesajda katılanın hakkını helal etmeyeceğine yönelik bir ifadeye yer vermesi üzerine sanığın “…bende hakkın varsa Allah rızası için etme, edersen şerefsizsin…” diyerek karşılık vermesi isnadın şarta bağlı veya bir olasılık halinde dile getirildiği ve hakaret etme kastıyla hareket edilmediği gerekçesiyle bunlar gözetilmeden sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi hatalıdır, bozmayı gerektirir.
T.C.
Yargıtay
18. Ceza Dairesi
E: 2015/11227 K: 2016/14515 K.T.: 19.09.2016
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, yapılan incelemede;

Katılanın sanığa göndermiş olduğu mesajda hakkını helal etmeyeceğine yönelik ifadesine sanığın “…bende hakkın varsa Allah rızası için etme, edersen şerefsizsin…” diyerek karşılık verdiğinin anlaşılması karşısında, isnadın şarta bağlı veya bir olasılık halinde dile getirildiği, hakaret etme kastıyla hareket edilmediği gözetilmeden sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık S. E.’ın ve katılan H. H. O. vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki isteme uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 19.09.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları