1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 7. Ceza Dairesi
  4. FSEK’E MUHALEFET – KONUTTA KULLANILMAK ÜZERE TESLİM ALINAN LİG TV  YAYINLARININ İŞ YERİNDE GÖSTERİLMESİ – EYLEMİN ABONELİK SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK NİTELİĞİNDE VE HUKUKİ İHTİLAF OLDUĞU – SUÇA İLİŞKİN YASANIN KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLMADIĞI

FSEK’E MUHALEFET – KONUTTA KULLANILMAK ÜZERE TESLİM ALINAN LİG TV  YAYINLARININ İŞ YERİNDE GÖSTERİLMESİ – EYLEMİN ABONELİK SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK NİTELİĞİNDE VE HUKUKİ İHTİLAF OLDUĞU – SUÇA İLİŞKİN YASANIN KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLMADIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın, katılan şirket ile yapılan sözleşmeye aykırı olarak konutunda kullanmak üzere abonelik sözleşmesi ile teslim aldığı cihaz vasıtasıyla iş yerinde Lig TV yayınlarını gösterime sunduğu iddiasıyla açılan davada, eylemin hukuki ihtilaf niteliğinde olduğu ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla, mahkumiyet hükmünün bozulması gerekmektedir.
T.C.
Yargıtay
7. Ceza Dairesi
E: 2014/7445 K: 2014/16634 K.T.: 30.09.2014
DAVA : 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet suçundan sanık M. Ö.’nin aynı Kanun’un 80 /son-b, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın aynı Kanun’un 51/1. maddesi gereğince ertelenmesine, 51/3. maddesi uyarınca 1 yıl denetime tabi tutulmasına dair Gaziantep 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 16.5.2008 tarihli ve 2007/361 esas, 2008/758 Sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 4.2.2014 gün ve 8131 Sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18.2.2014 gün ve KYB. 2014/52141 Sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
Mezkur ihbarnamede;
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80 /son-b fıkrasının, 8.2.2008 tarihinde yürürlüğe giren 23.1.2008 tarih ve 5728 Sayılı Kanunun 578. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığı, hükme esas alınan kanunun karar tarihinde yürürlükte olmadığı gözetilmeksizin sanığın beraati yerine yazılı şekilde karar tesisinde isabet görülmemiş ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Sanığın, katılan D… P… İletişim Hizmetleri A.Ş. ile yapılan sözleşmeye aykırı olarak konutunda kullanmak üzere abonelik sözleşmesi ile teslim aldığı cihaz vasıtasıyla işyerinde Lig TV yayınlarını gösterime sunduğu iddiasıyla açılan davada, eylemin hukuki ihtilaf niteliğinde olduğu ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla;
SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Gaziantep 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 16.5.2008 gün ve 2007/361 Esas 2008/758 Karar sayılı kararının CMK’nun 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkındaki erteli hapis cezası ile birlikte feri cezaların kaldırılarak sanığın beraatine, 30.9.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları