1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 15. Ceza Dairesi
  4. FACEBOOK ÜZERİNDEN YAPILAN DOLANDIRICILIK – NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK – FACEBOOK HESABI ELE GEÇİRİLEREK HESAP SAHİBİNİN ARKADAŞINDAN PARA İSTEME – GSM HATTINA PARA GÖNDERME

FACEBOOK ÜZERİNDEN YAPILAN DOLANDIRICILIK – NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK – FACEBOOK HESABI ELE GEÇİRİLEREK HESAP SAHİBİNİN ARKADAŞINDAN PARA İSTEME – GSM HATTINA PARA GÖNDERME

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Sanığın, katılanın arkadaşı olanın Facebook hesabını ele geçirerek katılana mesaj gönderdiğini, İnternet banka hesabı kullandığını öğrenince kendisinden iade etmek şartıyla para istediği, katılanın İnternet bankacılığı aracılığıyla sanığın vermiş olduğu GSM hattına para gönderdiğini, daha sonra arkadaşının Facebook sayfasının dondurulduğunu görünce şüphelendiği ve bankadan yaptığı araştırmada gönderdiği paranın 9 dakika sonra çekildiğini öğrendiği, arkadaşını aradığında Facebook hesabının çalındığını söylediği, ATM güvenlik kamera kayıtlarının temin edilerek emanete alındığı, havalenin yapıldığı numaralı GSM hattının sanığın annesi adına kayıtlı olup sanığın gözaltına alındığı tarihte yapılan üst aramasında suça konu hattın sanığın cep telefonuna takılı halde üzerinde bulunduğu olayda, nitelikli dolandırıcılık suçunun oluştuğu yönündeki kabul hukuka uygundur.

T.C.
Yargıtay
15. Ceza Dairesi
E: 2013/14846 K: 2013/12178 K.T.: 01.07.2013

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır. Sanığın, katılanın facebook hesabını kullandığı sırada, katılanın arkadaşı olan B. H. E.’infacebook hesabını bir şekilde ele geçirerek katılana mesaj gönderdiğini, internet banka hesabı kullanıp kullanmadığını sorduğu, kullandığını öğrenince de kendisinden iade etmek şartıyla 450,00 TL para istediği, katılanın Akbank internet bankacılığı aracılığıyla sanığın vermiş olduğu 0532 ……. numaralı GSM hattına 450,00 TL para gönderdiğini, daha sonra B. H. E.’infacebook sayfasının dondurulduğunu görünce şüphelendiği ve bankadan yaptığı araştırmada gönderdiği paranın 9 dakika sonra Antalya Kumluca’da bulunan ATM’den çekildiğini öğrendiği, B.’yi aradığında facebook hesabının çalındığını söylediği, ATM güvenlik kamera kayıtlarının temin edilerek emanete alındığı, havalenin yapıldığı 0532 …….numaralı GSM hattının sanık M.’un annesi F. Ç. adına kayıtlı olup sanığın gözaltına alındığı 25.12.2012 tarihinde yapılan üst aramasında suça konu hattın sanığın cep telefonuna takılı halde üzerinde bulunduğu olayda, nitelikli dolandırıcılık suçunun oluştuğu yönündeki kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

SONUÇ: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 01.07.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları