1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Ceza Dairesi
  4. FACEBOOK ŞİFRESİNİN HANGİ TARİHTE VE HANGİ IP NUMARASINDAN SAĞLANAN ERİŞİM SONUCU DEĞİŞTİRİLDİĞİNİN TESPİTİ GEREKTİĞİ

FACEBOOK ŞİFRESİNİN HANGİ TARİHTE VE HANGİ IP NUMARASINDAN SAĞLANAN ERİŞİM SONUCU DEĞİŞTİRİLDİĞİNİN TESPİTİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Katılana ait … adresine bağlı Facebook adresine sanık tarafından şifresinin kırılması yoluyla girildiği ve şifresinin değiştirilmesi suretiyle erişilemez hale getirildiği iddiasıyla açılan davada, sanığın tüm aşamalardaki savunmasında şifreyi kendisinin değiştirmediğini savunması karşısında, katılanın mail adresine yetkisiz ve izinsiz erişim yapan IP numarasının sanığın kullanımındaki cep telefonuna ait olduğu tespit edilmişse de, katılanın Facebook adresine girişinin engellendiğine dair bir tespitin bulunmaması nedeniyle şikayet tarihinden önce Facebook adresinin faal olup olmadığı, katılan tarafından kendi adresine erişim sağlanıp sağlanmadığı araştırılarak ve şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, değiştirilmişse hangi tarihte ve hangi IP numarasından sağlanan erişim sonucu değiştirildiği ilgili internet sağlayıcısından ve Facebook şirketinden sorulup erişilmez kılındığı takdirde TCK’nın 244/2., aksi takdirde aynı yasanın 243/1. maddesi kapsamındaki suçu oluşturacağı gözetilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
8. Ceza Dairesi
E: 2015/13228 K: 2016/6832 K.T.: 25.05.2016
Gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine, ancak:
Hükümde uygulama maddesinin TCK’nın 245/1 madde ve fıkrası yerine 244/1-4 madde ve fıkraları olarak gösterilmesi,
TCK’nın 245/1. maddesinde düzenlenen kredi kartını kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için başkasına ait kredi kartı kullanılarak menfaat sağlanması gerekmekte olup suça konu kredi kartıyla yapılan işlemlerin işyerleri tarafından bankaya borç kaydıyla gönderilmediği, işlemlerin provizyon aşamasında silinip iptal edildiği ve ilgili tutarların karta borç olarak yansıtılmadığı … Bankası’nın 13.12.2012 tarihli yazısında belirtildiği anlaşılmakla, katılan …’e zararının neden kaynaklandığı hususu açıkça sorulup kredi kartı hesap ekstresi de dosyaya getirtilerek menfaat sağlama unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediği tespit olundukdan sonra teşebbüs hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,
2- Bilişim sistemine haksız müdahale suretiyle haksız yarar sağlama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine, ancak:
Katılana ait … adresine bağlı Facebook adresine sanık tarafından şifresinin kırılması yoluyla girildiği ve şifresinin değiştirilmesi suretiyle erişilemez hale getirildiği iddiasıyla açılan davada, sanığın tüm aşamalardaki savunma- sında şifreyi kendisinin değiştirmediğini savunması karşısında, katılanın mail adresine yetkisiz ve izinsiz erişim yapan IP numarasının sanığın kullanımındaki cep telefonuna ait olduğu tespit edilmişse de, katılanın Facebook adresine girişinin engellendiğine dair bir tespitin bulunmaması nedeniyle şikayet tarihinden önce Facebook adresinin faal olup olmadığı, katılan tarafından kendi adresine erişim sağlanıp sağlanmadığı araştırılarak ve şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, değiştirilmişse hangi tarihte ve hangi IP numarasından sağlanan erişim sonucu değiştirildiği ilgili internet sağlayıcısından ve Facebook şirketinden sorulup erişilmez kılındığı takdirde TCK’nın 244/2., aksi takdirde aynı yasanın 243/1. maddesi kapsamındaki suçu oluşturacağı gözetilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeblerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. ve 326/son maddeleri gereğince (BOZULMASINA), 25.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları