1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. FACEBOOK HESABININ SANIĞA AİT OLUP OLMADIĞINA DAİR ARAŞTIRMANIN NASIL YAPILMASI GEREKTİĞİ

FACEBOOK HESABININ SANIĞA AİT OLUP OLMADIĞINA DAİR ARAŞTIRMANIN NASIL YAPILMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Yargılama sırasında katılana Facebook adresindeki fotoğrafın sanığa ait olup olmadığının sorulmadığı, sanık ile katılanın müşterek kızlarının fotoğraflarının sanık tarafından görüntülenmesi olayının olup olmadığı belirlenmeden ve fotoğraf karşılaştırması yapılmadan, Facebook profilinin ve profil oluşturulurken kullanılan e-posta adresinin sanığa ait olup olmadığı sorulmadan ve açık kimlik bilgileri yazılmadan B.. D.. rumuzlu üyenin üyelik bilgilerinin sanığa ait olup olmadığı da araştırılarak katılana hakaret ve tehdit içerikli mesaj gönderip göndermediği tespit edilmeden, eksik soruşturma ile sanığın beraatine karar verilmesi yerinde değildir.
T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2012/37380 K: 2014/5108 K.T.: 18.02.2014
“İçtihat Metni”
Tebliğname No : 2 – 2011/219806
MAHKEMESİ : Çine Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 11/04/2011
NUMARASI : 2009/531 (E) ve 2011/111 (K)
SUÇ : Hakaret
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Yargılama sırasında katılana facebook adresindeki fotoğrafın sanığa ait olup olmadığının sorulmadığı, sanık ile katılanın müşterek kızlarının fotoğraflarının sanık tarafından görüntülenmesi olayının olup olmadığı belirlenmeden ve fotoğraf karşılaştırması yapılmadan, facebook profilinin ve profil oluşturulurken kullanılan e-posta adresinin sanığa ait olup olmadığı sorulmadan ve açık kimlik bilgileri yazılmadan B.. D.. rumuzlu üyenin üyelik bilgilerinin sanığa ait olup olmadığı da araştırılarak katılana hakaret ve tehdit içerikli mesaj gönderip göndermediği tespit edilmeden, eksik soruşturma ile sanığın beraatine karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 18/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları