1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Ceza Dairesi
  4. ELEKTRONİK POSTA VE FACEBOOK ADRESLERİNE ERİŞİMİN ENGELLENİP KATILANI MNS ÜZERİNDEN TEHDİT ETMESİ

ELEKTRONİK POSTA VE FACEBOOK ADRESLERİNE ERİŞİMİN ENGELLENİP KATILANI MNS ÜZERİNDEN TEHDİT ETMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Elektronik posta ve Facebook adreslerine erişimini engelleyip katılana MSN üzerinden “camı aç, senin resimlerini herkese göstereceğim, benimle konuş, Recep ile yaptığın yazışmaları İnternet’e verirsem senin için kötü olur”, “Resimlerini montaj yaparak meydana getirdiğim cinsel içerikli mesajları arkadaşlarına göndereceğim” içerikli mesajlar gönderdiği belirtilen sanığın tehdit suçunu işlemediğini savunması karşısında, suça konu mesaj içerikleri denetime olanak verecek şekilde dosya içeriğine yansıtılmadan, tartışılmadan ve sübutu halinde, eylem zarar verebilecek bir hususu açıklama tehdidinde bulunarak yarar sağlama niteliğinde olup şantaj suçunun oluşup oluşmayacağı da tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması, yerinde olmamıştır.
T.C.
Yargıtay
8. Ceza Dairesi
E: 2015/1647 K: 2015/22235 K.T.: 07.10.2015
 Gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Bilişim suçlarından yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçların oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın lehe hükümlerin uygulanması gerektiğine yönelik temyiz itirazı yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin (ONANMASINA),
2- Sanığın tehdit suçundan kurulan hükme yönelik temyizine gelince:
Elektronik posta ve facebook adreslerine erişimini engelleyip katılana MSN üzerinden “camı aç, senin resimlerini herkese göstereceğim, benimle konuş, Recep ile yaptığın yazışmaları internete verirsem senin için kötü olur”, “Resimlerini montaj yaparak meydana getirdiğim cinsel içerikli mesajları arkadaşlarına göndereceğim” içerikli mesajlar gönderdiği belirtilen sanığın tehdit suçunu işlemediğini savunması karşısında, suça konu mesaj içerikleri denetime olanak verecek şekilde dosya içeriğine yansıtılmadan, tartışılmadan ve sübutu halinde, eylem zarar verebilecek bir hususu açıklama tehdidinde bulunarak yarar sağlama niteliğinde olup şantaj suçunun oluşup oluşmayacağı da tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK’un 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 07.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları