1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Ceza Dairesi
  4. E-POSTA HESABINA GİRİLEREK ŞİFRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ – TCK 244/2’DA YER ALAN BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, YOK ETME SUÇUNUN OLUŞACAĞI

E-POSTA HESABINA GİRİLEREK ŞİFRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ – TCK 244/2’DA YER ALAN BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, YOK ETME SUÇUNUN OLUŞACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Oluşa, katılanın aşamalardaki anlatımlarına, sanığın babasına ait İnternet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına bir çok kez girildiğine ilişkin Microsoft ve TİB’den gelen yazı yanıtlarına ve tüm dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta hesabının şifresini ele geçirerek bu adrese giren ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın elektronik postalarına erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan TCK’nın 244/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
8. Ceza Dairesi
E: 2012/31216 K: 2013/25978 K.T.: 01.11.2013
DAVA: Gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Oluşa, katılanın aşamalardaki anlatımlarına, sanığın babasına ait internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına bir çok kez girildiğine ilişkin Microsoft ve TİB’den gelen yazı yanıtlarına ve tüm dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta hesabının şifresini ele geçirerek bu adrese giren ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın elektronik postalarına erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan TCK’nın 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması,
SONUÇ: Yasaya aykırı, C.Savcısı ve katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK’un 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 01.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları