1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 23. Ceza Dairesi
  4. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN İŞLENMESİ – HAKSIZ MENFAAT SAĞLAMA – HİLELİ HAREKETLER

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN İŞLENMESİ – HAKSIZ MENFAAT SAĞLAMA – HİLELİ HAREKETLER

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Sanıkların ortak hareket ederek, tarihi eser görünümündeki altınları önceden müştekiye gösterip gerçek olduğu konusunda araştırma yapmasını sağladıktan ve bu biçimde güvenini kazandıktan sonra anılan altınları satacakları yönündeki bir takım faaliyetler ile müştekiden para aldıklarının anlaşılması karşısında; sanıkların dolandırıcılık suçundan mahkumiyeti yerine oluşa ve dosya kapsamına uygun olmayan yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararları verilmesi hatalıdır.

T.C.
Yargıtay
23. Ceza Dairesi
E: 2015/8143 K: 2016/5803 K.T.: 04.05.2016

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Müşteki C. ile sanık İ.’in aynı işhanında çalıştıkları, müştekinin harfiyat işiyle, sanık İ.’in ise işhanında çay ocağı işiyle meşgul olduğu, İ.’in müştekiye yaşlı bir bayanda altın bulduğunu ve bayanın satamaması sebebiyle müştekiye satmayı teklif ettiği, bunun üzerine müştekinin sanık İ.’den altığı numuneyi sarraf arkadaşlarına gösterdiği ve altının gerçek olduğunu öğrenmesi üzerine, müşteki C.’in, İ.’e altınları alabileceğini söylediği, suç tarihinden önceki bir tarihte müşteki … ile sanık …’ın Buldan ilçe merkezinde bulunan Talat Tarakçı parkına sanıklar A. lakaplı … ve … ile altın alış verişi için buluşmaya geldikleri, burada bir müddet konuştuktan sonra müşteki ve sanıklar İ., Ş. ve M.’in daha önceden ayarladıkları Buldan ilçesi Yeni Mahalle Dokuma Sanayii karşısındaki hayvan ahırına geldikleri, bu hayvan ahırını daha önceden hayvan bakma vaadiyle sanıklar … ve …’un, sahipleri A. İ. A. ve S. U. ile pazarlık yapıp daha sonra haber vereceğiz diyerek tespit ettikleri, hayvan ahırına 20 D … plaka sayılı sanık …’a ait Wolsvagen Golf marka araçla geldikleri, hayvan ahırında sanıkların müşteki C.’e verdikleri altın numunelerine binaen sahte altınlardan oluşan bir torba sahte altını gösterdikleri, daha sonra taraflar arasında pazarlık sonucunda 150.000 TL’ye anlaşma sağlandığı, olay yerinden tarafların ayrıldığı, suç tarihinde Buldan ilçesine müşteki C. ile sanık İ.’in birlikte geldikleri, Buldan ilçe merkezinde kimliği belirlenemeyen bir şahısla buluştukları ve parayı müştekinin bu şahsa verdiği, şahsın da altınları getireceğim diyerek olay yerinden ayrıldığı ancak bir daha dönmediği bunun üzerine müştekinin ilçe emniyet müdürlüğüne başvurduğu, olayla ilgili olarak soruşturmaya geçilip; sanık …’ın şüpheli olarak ifadesi alınınca, müşteki C.’in sanık İ.’in kardeşi sanık G.’ın erkek arkadaşı M. E. ile irtibata geçtiği, ayrıca Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, bu işte sanık İ.’in yalnız olmadığını, sanık İ.’in etrafındaki şahıslardan da şüphelendiğini beyan ettiği, kolluğun yaptığı çalışmalar üzerine sanık İ.’in diğer sanıklar ile birlikte hareket ettiğinin tespit edildiği, sanık İ.’in başka bir dosyadan tazyik hapsi sebebiyle gözaltına alındığı, bunun üzerine sanık İ.’in kardeşi sanık G.’ın sanık Ş. ile bu durumu görüştüğü ve yardım istediği, yardım yapmayı kabul eden Ş.’in annesi sanık …’tan getirmiş olduğu ve müşteki C.’den elde edilen önceden seri numaraları tespit edilen paradan bir miktar parayı sanık G.’a verdiği, sanık G.’ın bu parayı Av. İ. K.’na sanık İ.’in borcu için verdiği, ilçe emniyet müdürlüğü görevlilerince avukat ile irtibata geçildiği, seri numaralarının son rakamlarının yakın çıktığı, böylelikle adı geçen sanıkların birlikte dolandırıcılık suçlarını işledikleri iddia olunan somut olayda;

1- )Sanıklar …, G. C., … hakkında verilen beraat kararlarına yönelik temyiz incelemesinde;

Sanıkların dolandırıcılık suçundan cezalandırılabilmesi için her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden verilen beraat kararlarında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

2- )Sanıklar …, …, … hakkında verilen beraat kararlarına yönelik temyiz incelemesinde;

Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanıkların ortak hareket ederek, tarihi eser görünümündeki altınları önceden müştekiye gösterip gerçek olduğu konusunda araştırma yapmasını sağladıktan ve bu biçimde güvenini kazandıktan sonra anılan altınları satacakları yönündeki bir takım faaliyetler ile müştekiden 150.000 TL. aldıklarının anlaşılması karşısında; sanıkların dolandırıcılık suçundan mahkumiyeti yerine oluşa ve dosya kapsamına uygun olmayan yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararları verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları